Personuppgifter när du prenumererar

Om du prenumererar på tips om valda verksamheter i din församling så skickas informationen via sms, mejl eller post. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du prenumererar.

Vilka personuppgifter och varför?

Vi behöver ditt namn och ditt personnummer samt mejl, mobilnummer och/eller hemadress. Vi får uppgifterna från dig och komplettar vid behov från folkbokföringsregistret.

Vi behöver personuppgifterna för att kunna skicka dig de tips du vill prenumerera på.

Personnumret är extra skyddsvärt enligt lagen. Vi behöver det för att kunna använda våra egna system och automatiken i dem, till exempel så att vi lätt kan söka reda på var vi har dina personuppgifter ifall vi behöver ändra dem, ta bort dem eller behandla dem på något annat vis. Det möjliggör att vi kan fullgöra dina rättigheter (läs mer om dina rättigheter nedan).

När du anmäler dig till prenumerationslistorna, samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter. 

Vi lämnar inte dina personuppgifter vidare till någon annan organisation.

OM DU ÄR UNDER 16 ÅR
Om du är under 16 år, samlar vi in dina uppgifter med din(a) vårdnadshavares godkännande. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Du kan avsluta din prenumeration närsomhelst - och då tar vi bort dina personuppgifter från sändlistan om den aktuella verksamheten.

Avsluta prenumerationen genom att svara på det meddelande du fått eller kontakta församlingsexpeditionen. 

Observera att om du valt att prenumerera på tips om flera olika verksamheter, kan du behöva avsluta varje prenumeration var för sig.