Personuppgifter gällande bild, film & ljud

Såhär hanterar församlingen dina personuppgifter vid fotografering, ljud och videoinspelningar.

 

Din församling använder bilder och ibland ljud/film för att berätta både i text och bild om Svenska kyrkans verksamhet. För att visa levande verksamhet behöver människor synas.

Bilderna/ljuden/filmerna publiceras i olika former på församlingens egen webbplats och i  egna sociala kanaler.

VI UPPLYSER FÖRST
Församlingen har som grundregel att informera att olika sammanhang och aktiviteter kommer att dokumenteras genom foto och/eller ljud och filminspelning, för informationssyfte om verksamhet.

För att vi ska kunna publicera material där du finns med behöver vi ditt samtycke.

Om du är under 16 år, ska även din(a) vårdnadshavares godkänna att du inte vill synas. 

Om du har gett ditt samtycke, kan du också ta tillbaka det. Kontakta då aktuell verksamhetsledare eller din församlingsexpedition. Se ”kontakt” på din församlings webbsida.