Musik och Psalmer

Musiken och sången är en viktig del i begravningsgudstjänsten.

Tillsammans med prästen väljs de psalmer som ska ingå i begravningen. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern. Tar anhöriga kontakt med kyrkomusikern går det att få lyssna på musik som han eller hon föreslår.

Uppfattningen om vilken slags musik som passar vid en begravning kan kyrkomusiker ha skilda åsikter om. Om det uppstår en situation där det finns önskemål om musik som av någon anledning inte går att framföra i kyrkan kanske det är en lösning att istället ha den musiken vid minnesstunden.

Det är prästen som är ytterst ansvarig för psalm- och musikvalet i samråd kyrkomusikern. I begravningsgudstjänsten ingår ackompanjemang till psalmerna samt in- och utgångsmusik.

För extra sång och musik måste man i allmänhet betala.

Psalmer som väljs till en begravning är ofta välkända och lätta att sjunga med i. Dessa ingår ofta:

249 - Blott en dag ett ögonblick i sänder
190 - Bred dina vida vingar
271 - Närmare Gud till dig
277 - Så tag nu mina händer
269 - Sorgen och glädjen
297 - Härlig är jorden
300 - O, hur saligt att få vandra
304 - Lär du mig skog att vissna glad

Följande psalmer är inte lika välkända:

285 - Det finns djup i Herrens godhet
311 - Jag skall gråtande
303 - Det finns en väg till himmelen

Psalmvalet kan också knyta an till tiden i kyrkoåret, t.ex. julpsalmer under julen, påskpsalmer i påsktid.

Ett annat alternativ är att välja psalmer med anknytning till årstiden. Den barnpsalm som är mest sjungen i olika sammanhang och som passar både stora och små är psalm248 - Tryggare kan ingen vara.

Rubrikerna i psalmboksregistret kan vara till hjälp när man söker efter psalmer.