Gravskötselerbjudanden

Södra Lapplands pastorat erbjuder sommarskötsel av gravar

Foto: Sven-Erik Genberg

Begravningslagen 2 §12

En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas.

Begravningslagen 7 §3

Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick

Södra Lapplands pastorats sommarskötsel innefattar

Beredning av gravrabatt för plantering. Plantering av ettåriga sommarblommor som väljs av kyrkogårdsförvaltningen. Skötsel vecka 25-35: vattning, ansning, rensning samt avstädning inför vinterperioden. Höstplantering ingår ej.

Vid köp av sommarskötsel finns två alternativ, årlig fakturering eller avräkningsavtal

Årlig fakturering

Årlig fakturering sker under mars månad varje år, faktura skickas årligen tills

tjänsten sägs upp. 2022 års pris för årlig fakturering är 825 kr.

Avräkningsavtal

Vid tecknande av ett avräkningsavtal betalas skötseln för önskat antal år. 

Vid tecknande av avräkningsavtal tillkommer en administrativ avgift på 150 kr.

Beloppet räknas fram genom att skötselavgiften uppräknas årligen med 3%.*

När avtal tecknats görs årligen en avräkning på det inbetalade beloppet,

avräkningen är alltid innevarande års skötselavgift, för närvarande 825 kr.

Skötseln utförs avtalad period och därefter tills de inbetalade pengarna är slut.

Avräkningsavtalen tecknas på det avtal år eller det belopp som gravrätts-innehavaren önskar. Det finns även möjlighet att göra en fyllnadsinbetalning under avtalets löptid för att förlänga detta.

Nuvarande priser

3 år - 2550 kr                                 5 år - 4380 kr                          10 år - 9458 kr

15 år - 15344 kr                            20 år - 22168 kr                      25 år - 30079 kr                                                       

* Uppräkningsfaktor enligt SKAO, svenska kyrkans arbetsorganisations, riktlinjer

 Igensådd eller igenfyllnad gravrabatt

Önskas hjälp med igensådd eller igenfyllnad av gravrabatt samt borttagande av eventuell stenram gör vi detta kostnadsfritt.

Detta görs vid två tillfällen per år, antingen i juni eller i augusti.

Kontakta oss för att beställa, vi önskar skriftlig beställning av gravrättsinnehavare.

Annan service

Inom Södra Lapplands pastorat erbjuds även följande tjänster

Bevattning av egen plantering vid gravrabatt, v 25-35  310 kr/år

Ljus-/lykttändning inkl. 1 ljus 190 kr/år (Allhelgona)

Ljus-/lykttändning inkl. 1 ljus 190 kr/år (Jul)

Ljus-/lykttändning inkl. 1 ljus 190 kr/år (Nyår)

Höstplantering ljung (2 st) 250 kr/år

Extra ljung 40 kr/st

Extra plantering morsdagsros  320 kr/år

Alla tjänster betalas via faktura.

Kontakta förvaltningen för ytterligare frågor eller beställning.

 

Kyrkogårdar tillhörande Lycksele och Stensele församlingar

Sven-Erik Genberg, telefon: 0950-276 77

E-post: sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårdar tillhörande Dorotea, Vilhelmina och Åsele församlingar

Johan Olsson, telefon: 0942-14237

E-post: johan.s.olsson@svenskakyrkan.se