Fatmomakke

Fatmomakke är kyrkstaden vid foten av Marsfjällen tolv mil nordväst om Vilhelmina längs den vackra Vildmarksvägen. Fatmomakkes historia är en historia om möten mellan människor.

Foto: Annica Hed

Gudstjänster i Fatmomakke

Church masses & divine services in Fatmomakke

Här på en gammal samisk mötesplats byggdes den första kyrkan redan på 1700-talet. På 1800-talet kom nybyggarna för att bosätta sig i dessa trakter. Fatmomakke med sitt kapell blev den naturliga mötesplatsen för både samer och nybyggare. Runt kyrkan växte en kyrkstad upp, där kåtor och timrade stugor står sida vid sida. Kulturmötet mellan samer och nybyggare skapade denna unika miljö, vilken vi än idag kan glädja oss åt. I Fatmomakke har även andra möten ägt rum. Möten mellan handelsmän och kunder, mellan ortsbefolkning och turister, mellan överhöghet och vanligt folk och mellan kvinnor och män…

I Fatmomakke firade man förr två kyrkhelger om året – vårhelgen i början av juni och hösthelgen i början på september. Dessa kyrkhelger inföll i samband med samernas flyttningar från och till det ofta kombinerade vår- och höstvistet. Från vårvistena vid trädgränsen flyttade man upp till sommarvistena på kalfjället i början av juni. Fram i september var det sedan dags för flyttningarna tillbaka till höstvistet.

Numera är det tre kyrkhelger i Fatmomakke: Midsommarhelg, Mitthelgen som infaller tredje helgen i juli och Hösthelgen som flyttats till sista helgen i augusti.

Mitthelgen kom till för att tidpunkten för helgen passade nybyggarnas livsrytm. Vår och höst var viktiga årstider när man skulle sörja för att förråden fylldes inför överlevnad under en hård och lång vinter. Sommaren var en mer passande årstid för att delta i en kyrkhelg. Mitthelgen var också en stor konfirmationshelg.

I Fatmomakke finns idag närmare 80 kåtor och 20 timrade kyrkstugor. De flesta kåtorna ligger uppdragna en bit i sluttningen, medan stugorna har byggts närmare vattnet.

Välkommen att mötas i Fatmomakke Du också!

Information om Fatmomakke kyrkstad

Fatmomakke Kyrka, Kulturrum, Frälsningsarméns Bönekåta samt Länsmansstugan hålls öppen dagligen mellan 15 juni - 15 september.

 

Samma tider gäller handikapptoaletten och övriga dass på kyrkplatsen.

 

Sommartid finns kiosk, matservering samt betaltoaletter vid bilparkeringen.

Bärbar Hjärtstartare, första hjälpen-väska, brandsläckare och brandfilt finns i Fatmomakke kyrka mellan 15 juni - 15 september.

Fatmomakke kyrkstad 1890.

Historia

I Fatmomakke möts människor. Så är det idag och så har det varit i mycket långa tider. Forntida fångstfolk har vistats här – det berättar fynd från både sten- och järnåldern.

Fatmomakke kyrka

”Denna bönehusplats eller kyrkostad har sedan gammalt haft anseende såsom medelpunkten och den förnämsta platsen inom fjällområdet i Vilhelmina. Detta ställe har av lapparna hållits i stor ära, och dit hava äldre och yngre längtat att få komma, och där hava de fått njuta sina bästa nöjen och där fått mottaga den bästa näringen för sitt andliga liv.”

Foto: Annika Hed

Faepmien saemien sibrie/Fatmomakke Sameförening 100 år

Föreningen fyllde 100 år den 5 september 2004, och är därmed Sveriges och Sápmis äldsta samiska lokalförening, samt en viktig milstolpe i samernas organisationshistoria. Föreningens verksamhet har varit och är framgångsrik och under åren har bättre möjligheter skapats för samerna att verka som folkgrupp.

Guidade turer i Fatmomakke

Guided walks in the church Town.

Bo och äta

Runt Fatmomakke kyrkstad finns ett antal olika möjligheter då det gäller att bo och äta.

Länkar

Leeneståvroe=länsstyrelsen