Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Lapplands pastorat Besöks- och postadress: Storgatan 51, 92132 LYCKSELE Telefon: +46(950)27670 E-post till Södra Lapplands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fatmomakke

Fatmomakke är kyrkstaden vid foten av Marsfjällen tolv mil nordväst om Vilhelmina längs den vackra Vildmarksvägen. Fatmomakkes historia är en historia om möten mellan människor.

Bild: Annica Hed

Information angående Fatmomakke kyrkstad

Fatmomakke kyrka, Kulturum, Frälsningsarméns bönekåta samt Länsmansstugan hålls öppen dagligen mellan 15 juni - 15 sept. Kyrkans byggnader är vinterstängda efter 1 okt och vägarna i kyrkstaden skottas inte vintertid. 

Under sommaren 2018 har ett nytt kyrkogårdsstaket satts upp. Det slutliga färdigställandet sker våren 2019.

Tack alla kyrkobesökare under sommaren 2018 och välkommen åter nästa år!

Här på en gammal samisk mötesplats byggdes den första kyrkan redan på 1700-talet. På 1800-talet kom nybyggarna för att bosätta sig i dessa trakter. Fatmomakke med sitt kapell blev den naturliga mötesplatsen för både samer och nybyggare. Runt kyrkan växte en kyrkstad upp, där kåtor och timrade stugor står sida vid sida. Kulturmötet mellan samer och nybyggare skapade denna unika miljö, vilken vi än idag kan glädja oss åt. I Fatmomakke har även andra möten ägt rum. Möten mellan handelsmän och kunder, mellan ortsbefolkning och turister, mellan överhöghet och vanligt folk och mellan kvinnor och män…

I Fatmomakke firade man förr två kyrkhelger om året – vårhelgen i början av juni och hösthelgen i början på september. Dessa kyrkhelger inföll i samband med samernas flyttningar från och till det ofta kombinerade vår- och höstvistet. Från vårvistena vid trädgränsen flyttade man upp till sommarvistena på kalfjället i början av juni. Fram i september var det sedan dags för flyttningarna tillbaka till höstvistet.

Numera är det tre kyrkhelger i Fatmomakke: Midsommarhelg, Mitthelgen som infaller tredje helgen i juli och Hösthelgen som flyttats till sista helgen i augusti.

Mitthelgen kom till för att tidpunkten för helgen passade nybyggarnas livsrytm. Vår och höst var viktiga årstider när man skulle sörja för att förråden fylldes inför överlevnad under en hård och lång vinter. Sommaren var en mer passande årstid för att delta i en kyrkhelg. Mitthelgen var också en stor konfirmationshelg.

I Fatmomakke finns idag närmare 80 kåtor och 20 timrade kyrkstugor. De flesta kåtorna ligger uppdragna en bit i sluttningen, medan stugorna har byggts närmare vattnet.

Välkommen att mötas i Fatmomakke Du också!