Begravningsgudstjänst

Många människor väljer att ha en ceremoni för den avlidne, men det är också möjligt att gravsätta den avlidne utan någon föregående ceremoni

En begravningsgudstjänst innehåller följande moment:

- klockringning
- musik/sång
- psalm
- griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet.
- bön
- överlåtelsen då prästen öser jord på kistan
- prästen läser bibelord
- psalm
- begravningsbön
- Herrens bön
-psalm
-avsked
-slutbön
-välsignelsen
-utgångsmusik

Begravningsgudstjänsten kan avslutas på följande sätt:

Jordbegravning där akten avslutas i kapell, kyrka eller annan lokal

Vid jordbegravning där akten avslutas inne i ceremonilokalen, gravsätts kistan i en kistgrav samma dag eller någon dag senare, vanligen utan anhörigas närvaro. Om de anhöriga vill närvara vid gravsättningen ska det framgå i bokningen från begravningsbyrån. Anhöriga får själva eller via begravningsbyrån ta kontakt med arbetsledaren på respektive kyrkogård och komma överens om dag och tid för gravsättning.

Jordbegravning med processionsbärning

Vid jordbegravning med processionsbärning så gravsätts kistan i en kistgravplats under begravningsceremonin. Akten avslutas ute vid graven. De anhöriga kan själva ordna med bärare, eller om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan så kan församlingen hjälpa till med bärarlag.

Kremation

Vid kremation avslutas akten inne i ceremonilokalen och kistan kremeras senare. Man kan även ha en begravningsgudstjänst med urna.