logga socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Nyhet Publicerad

För en nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. För att utveckla verksamhet i den riktningen vill vi socialdemokrater stärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda på alla nivåer. I en mångreligiös kontext är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund. Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Socialdemokraterna i Lidköping vill:

· Att Svenska kyrkan ska vara en kristen öppen kyrka både för den som är troende, tvivlande och för den som är sökande. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla.

· Att kyrkan ska erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv.

· Att kyrkans solidariska roll i välfärden ska utvecklas.

· Att diakonin ska vara ett stöd för människor med behov.

· Stå upp mot rasism och religionsförtryck. I kyrkans egen verksamhet ska alla oavsett bakgrund känna sig välkomna och inkluderade.

· Att kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse. Traditioner måste förenas med förnyelse för att bevaras och vara relevanta.

· Att kyrkan ska stå för alla människors lika värde oavsett tro, sexuell läggning, kön, etnicitet.

· Att allt motstånd mot kvinnor som är präster måste upphöra. Det är oacceptabelt.

· Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet.

· Att barn/ungdomsverksamhet och konfirmationsundervisning ska vara avgiftsfria.

· Att kyrkan ska stimulera kör och musikverksamheten.

· Ge fler ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktikplatser.

· Stärka ungas framtid i Svenska kyrkan som förtroendevalda och medarbetare, exempelvis genom ledarutbildningar.

· Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Varje medarbetare ska ha möjlighet att växa och utvecklas.

· Att kyrkan och kyrkogårdarna ska vårdas och vara öppna för alla.

Kandidater

Anders Edvinsson, adjutant, 65 år

Inger Svensson, pensionär, 67 år

Göran Kjörk, pensionär, 84 år

Roger Berg, pensionär, 67 år

Lennart Pettersson, pensionär, 77 år

Conny Larsson, pensionär, 75 år