Närbild på en pingstlilja.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Pingstdagen

Nyhet Publicerad

Digital andakt från Mellby kyrka

Fönsterglasmålning av en vit duva mot gul bakgrund.

Pingst

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro.