Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Strålande jul!

Järpås kyrka 15 december

Välkommen till en Strålande jul i Järpås kyrka på tredje söndagen i advent, 15/12, kl. 17.

Järpås strålande och mäktiga kör sjunger tillsammans med
Carl Nyqvist - Fiol
Emma Johansson - Flöjt
Karin Möller - Piano
Per Ekblad- Slagverk
Stina Svantesson - Kontrabas
under ledning av Per Bjelkeflo 

Magnus Magnusson - präst

Under kvällen sker en insamling till Open doors och deras arbete för förföljda kristna i världen.