logga kyrkan i tiden i södra kållands pastorat

Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat

Nyhet Publicerad

Detta vill vi verka för!

Under den kommande mandatperioden kommer vi att arbeta för:

· Att kyrkan finns till för alla åldrar i livets alla skeden.

· Att kyrkan är en aktiv del i samhället.

· Ett levande och varierat gudstjänstliv som vänder sig till alla.

· En stimulerande konfirmandundervisning som ger en grund för fortsatt engagemang i Svenska kyrkan.

· Ett livligare frivilligarbete.

· Att utveckla vår verksamhet och vara öppna för nya idéer och förslag.

· Öppenhet mot världen utanför kyrkan. Vi ska samverka med alla goda krafter i samhället. Också i Södra Kållands pastorat bor människor med olika bekännelser och religioner. Det är viktigt att ha ett vänskapligt och respektfullt förhållande till människor med andra bekännelser.

· Att vi använder oss av olika estetiska uttryckssätt som sång, musik och drama i våra verksamheter.

· Att det i församlingarnas ekonomi märks att gudstjänstliv, diakoni, barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet är områden som prioriteras.

· Att använda oss av de tre församlingarnas olika förutsättningar och resurser för att samverka inom pastoratet.

· Att visa omsorg om natur och miljö i våra beslut gällande upphandlingar, transporter, uppvärmning, inköp med mera.

· Att genom långsiktig planering vårda och bevara våra kyrkor, som är vårt kulturarv.

Kyrkan har sina rötter i evangeliet om Jesus Kristus – det är vår grund.

Vi ses på valdagen!

 

Kandidater

Lilian Östin Johansson, Uvered

Ulrika Gustavsson, Råda

Helena Börjesson, Norra Kedum

Roland Höckert, Järpås

Sandra Ljungström, Kållands-Åsaka

Göran Kamperin, Tranum

Elisabet Falenäs, Uvered

Sophia Sahrin Granevik, Råda

Anna Hasselberg, Karaby

Björn Roland, Järpås

Solveig Johansson, Råda

Peter Wald, Örslösa

Emma Thörn, Järpås

Karin Daudistel, Råda

Carina Bryngelfors, Friel

Magnus Mellgren, Järpås

Torbjörn Berling, Kållands-Åsaka

Lennart Johansson, Lavad

Karin Karlsson, Häggesled

Anna Rohlén, Råda