Foto: Terése Svantesson

Biskopsvisitationen

Nyhet Publicerad Ändrad

Lovsång och uppmuntran vid biskopsvisitationen i Södra Kålland

Under vecka 36 år 2019 har biskop Åke Bonnier visiterat Södra Kållands pastorat som består av Järpås, Kållands-Råda och Örslösa församlingar. Förutom möte med förtroendevalda och anställda gjordes besök på Flygflottiljen F7. Här finns en flottiljpastor och verksamhet bedrivs även på Soldathemmet. Likaså hölls samtal med företrädare för skola och omsorg. Vid en pastoratskväll, där 160 personer mötte upp, medverkade författaren Dan Korn och vid en ungdomskväll fick biskopen möta ungdomar som ställde många raka frågor till honom.

Söndagens Festhögmässa hölls i Tådene, en av de största bland pastoratets 17 kyrkor. Samtliga vuxenkörer medverkade och angav lovsångstonen i mässan som leddes av biskop Åke Bonnier och pastoratets kyrkoherde Markus Hagberg.

I sitt visitationstal uttryckte biskopen uppmuntrande ord och pekade på arbetsområden som pastoratet kan vara stolta över. Han gav också tips och riktlinjer hur arbetet kan bli ännu bättre på andra områden.
Klicka här så kan du läsa visitationstalet i sin helhet.

Biskopsvisitation hålls i regel vart 12:e år och var den första i Södra Kållands pastorat som bildades 2014.

/Johnny Hagberg