Sten med minneslund ingraverat
Foto: Karin Gustavsson

Minneslund

I minneslunden är gravsättningen helt anonym. Där finns inga gravstenar eller andra personliga markörer. Askan gravsätts i minneslunden utan närvaro av de anhöriga. Istället för individuella gravsmyckningar finns det en gemensam plats där blommor och ljus kan sättas.

Eftersom det inte finns någon gravrätt i minneslunden sköts underhållsarbetet av oss på kyrkogårdförvaltningen.

Ordningen för minneslunden
Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte. Nedgrävning av aska utförs av förvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor, vinterdekorationer och ljus på anvisad plats. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor och rester av ljus tas bort regelbundet av kyrkogårdsförvaltningen, samt vinterdekorationer vid vårstädningen.

Enskilda vasar, gravlyktor, elljus och andra dekorationer är ej tillåtna och kommer att tas bort. Kyrkogårdsförvaltningen äger även rätt att ta bort dekorationer m.m. som anbringats på annan plats än den som är anvisad.