Foto: evelina

Kistgrav

I en kistgrav kan man gravsätta både en kista och en urna. En kistgrav upplåts med en gravrätt på 25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär den en specifik plats dit man kan gå och sörja, men också en plats att vårda och söka tröst. För många känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid.