GDPR: Vigsel

När ni bokar vigsel samtycker ni till att vi hanterar era personuppgifter.

Genom att underteckna bokning av vigsel godkänner ni till att vi registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera vigseln. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter om vigselceremonin kommer, för historiska ändamål, att arkiveras i en så kallad ministerialbok. Övriga personuppgifter kommer att raderas 15 månader efter vigseln.

Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.

Vilka rättigheter har du?

Södra Kållands pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.