GDPR: Lokalbokning

När du bokar en lokal behöver vi hantera personuppgifter.

För att avtalet om bokning av lokal ska kunna ingås behöver vi behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi använder uppgifterna för att kunna administrera alla lokalbokningar samt för att kunna komma i kontakt med dig vid behov. Grunden för denna behandling är avtal.

Uppgifterna kommer att raderas senast 15 månader efter att lokalen lämnats samt att eventuell betalning har kommit oss tillhanda.

Vilka rättigheter har du?

Södra Kållands pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.