GDPR: Förtroendevald

Om du är förtroendevald i Södra Kållands pastorat hanterar vi dina personuppgifter.

Följande information gäller de som har blivit vald till någon av Södra Kållands pastorats beredande eller beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller kyrkvärd. Alternativt har du utsetts till ett förtroendeuppdrag i pastoratet, så som revisor eller ombud för Svenska kyrkans internationella arbete ACT. För att möjliggöra och administrera ditt uppdrag behöver vi spara och hantera vissa av dina personuppgifter inom ramen för ditt uppdrag.

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in följande personuppgifter från dig:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Funktion
  • Arvode 

Under din mandatperiod kan vidare följande personuppgifter samlas in om dig:

  • Användarnamn (användarnamn för åtkomst till IT-system)
  • Tillkommande hälsouppgifter såsom allergier eller sjukskrivningar
  • Fotografier av dig

Vilka rättigheter har du?

Södra Kållands pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.