GDPR: Deltagare i verksamhet

Så hanterar vi dina personuppgifter om du är med i en kör eller annan verksamhet i Södra Kållands pastorat.

För att vi ska kunna administrera dig som deltagare i våra grupper behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal. Vilka personuppgifter vi behöver skiljer sig mellan olika verksamheter.

Vi kommer att behandla alla personuppgifter genom att lagra dem på ett tryggt och säkert sätt samt ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att sparas tills du inte längre vill vara med i verksamheten.

Vilka rättigheter har du?

Södra Kållands pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.