Foto: evelina

Enhetligt begravningsavgift

Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift.

Enhetlig avgiftssats från 2017, utom i Stockholm och Tranås
Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift. På skattebeskedet syns det hur mycket var och en betalar i begravningsavgift. Från och med januari 2017 betalar alla som är folkbokförda i Sverige, med undantag för dem som är folkbokförda i Stockholms och Tranås kommun, samma, enhetliga avgiftssats, 0,246 öre. Den enhetliga avgiften tas följaktligen ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Varför införs enhetlig begravningsavgiftssats ?
Anledningen till att det nu blir en enhetlig begravningsavgiftssats har att göra med att personer inte längre kommer att folkbokföras på församling utan i första hand på sin bostad, till exempel på lägenhetsnummer. Regeringen framhåller även ekonomiska skäl och utjämningsskäl.

Varför sköts begravningsverksamheten i Stockholm och Tranås av kommunerna?
I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 beslutade staten att Svenska kyrkans församlingar även fortsättningsvis ska vara huvudmän för begravningsverksamheten. Det finns dock två undantag, Stockholms och Tranås kommuner. Detta beror på att begravningsverksamheten varit kommunal där sedan 1800-talet.