Detta ingår inte i begravningsavgiften

Det som dödsboet eller anhöriga får bekosta är:

  • Kista och svepning
  • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
  • Annonsering
  • Kistdekoration
  • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare
  • Minnesstund
  • Urna
  • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
  • Skötsel av gravplats