Askgravplats på Råda kyrkogård. Två avlånga bågformade planteringar med grus på båda sidor.
Foto: Karin Gustavsson

Askgravplats

Gravplats för en eller flera urnor med begränsad gravrätt. Detta gravskick kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund. Här har man en enklare gravsten och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Askgravplats finns på Råda östra kyrkogård och på Mellby gamla kyrkogård.