Två stenar med namnplattor. En soffa vid sidan om och gula blommor i förgrunden.
Foto: Karin Gustavsson

Askgravlund

Gravplats för en eller flera urnor utan gravrätt. Namnplatta kan (man måste inte) sättas upp på en gemensam plats. Uppsättning och utformning av namnplatta ordnas av förvaltningen mot en avgift som kyrkofullmäktige fastställer. Vid askgravlunden ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för skötseln och för all plantering. Besökare får smycka med snittblommor, vinterdekoration och ljus på anvisad plats. Enskilda vaser, gravlyktor, elljus och andra dekorationer är inte tillåtna.

Askgravlund finns på Råda östra kyrkogård och på Mellby gamla kyrkogård. Planer finns att inom en femårsperiod kunna erbjuda askgravlundar även på Häggesled, Järpås, Karaby, Tun, Friel och Örslösa kyrkogårdar.