En korg fylld med röda äpplen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Andakt på äldreboenden

I Södra Kållands pastorat finns fyra äldreboenden/mötesplatser där det regelbundet firas andakt och ibland mässa.

Björkhaga äldreboende (Järpås församling)

Här firas andakt varannan tisdag, jämna veckor, klockan 15. 

Präst: Anna-Karin Widernsson, 0510-48 52 20
anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se 

 

Bräddegårdens äldreboende (Kållands-Råda församling)

Här firas andakt varannan torsdag, udda veckor, klockan 14.30. 

Präst: Samuel Forss 

 

Lugnets äldreboende (Örslösa församling)

Här firas andakt varannan torsdag, jämna veckor, klockan 14.30. 

Präst: Markus Hagberg, 0510-48 52 35
markus.hagberg@svenskakyrkan.se 

 

Mötesplatsen i Tun (Örsösa församling)

Här firas andakt en tisdag i månaden klockan 14.00. 
I almanackan kan du se vilka tisdagar som är aktuella. 

Diakoniassistent: Linda Bjelkeflo, 0510-48 52 06
linda.bjelkeflo@svenskakyrkan.se 

 

Klicka här så kommer du till almanackan där du kan se vad som är aktuellt just nu.