Foto: MAL

Gravskötsel

Begravningsplatsen är ett värdigt och vackert vilorum för de bortgångna, såväl som områden för stillhet och eftertanke.

Ansvaret för skötseln av de allmänna ytorna ligger på Södra Jämtlands pastorat, medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att själva gravytan och gravvården hålls i "ordnat och värdigt skick". (7 kap. 3§ begravningslagen). Du kan välja att sköta graven själv. Det innebär bland annat att du ser till att graven hålls fri från ogräs, och att vissa växter, vinterdekorationer och gravljus tas bort. Observera att bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör.

Du kan också köpa gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen till en låg årlig kostnad. Om du köper gravskötsel kan du dessutom komplettera med blomplantering.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder också andra tjänster, såsom tvättning, säkring av gravsten och ljuständning på önskat datum.