Foto: ml

Året runt på Södra Jämtlands pastorats begravningsplatser

Det finns alltid något att göra...

Januari

Underhållsarbete på maskiner och anläggning.

 

Februari - mars

Utskick av förvaltningens årsfakturor.

 

April

Slutfas planering för sommarens projekt ute på kyrkogårdarna.

 

Maj

I början av maj börjar den säsongsanställda personalen om vädret tillåter. Då sätter vi igång med vårstädningen på begravningsplatserna. Gravris, utbrunna ljus och gravlyktor tas bort från skötselgravar.

 

Juni

Sommarplantering klart före Midsommar. Sommarvatten ute på kyrkogårdarna,  slås på så snart det är frostfria nätter.

 

Juli - augusti - september

Klippning av häckar under juli, augusti och september. Alla häckar sköts av kyrkogårdsförvaltningen och klipps en gång om året.

 

Oktober

Sommarplantering tas bort. Plantering av buskar, barrväxter, perenner, rosor. Igenläggning av rabatter. Höstplantering av ljung mm. Lövröjning utförs efter behov.

 

November

Underhållsarbeten på maskiner och anläggning. Beskärning av buskar och träd november till mars. Ingen plantering av växter från november till maj.

 

December

Snöröjning vid behov. Det är endast de stora gångarna som plogas. Nästkommande års prislista tas i beslut av kyrkofullmäktige.