SÖNDAGEN DEN 27/9 AVTACKADES KYRKOHERDE RICHARD ASPEGREN OCH HANS RHODIN HÄLSADES VÄLKOMMEN SOM NY KYRKOHERDE AV PROSTEN LENNART ADLER.