Röster i samtiden.

Spännande föreläsningar nu under våren.

Några föreläsningar är redan bokade och fler väntar på att bli bekräftade.

29 mars
Biskop Caroline Krook, som när hon senast gästade oss talade om Ingmar Bergmans hela filmproduktion speglat genom hans gudsbild gör denna gång en djupdykning i bara en film: Fanny och Alexander.

10 maj
Polisinspektör Björn Wickholm beskriver inifrån vad Polisens nationella insatsstyrka gör och är – särskilt avseende terroristbekämpning.