Retorik - något för dig?

Föredrag fredagen den 25 oktober, kl 14-16, Villa Ingeborg

Välkommen till ett inspirerande föredrag om retorik.

Retorik är en vetenskap som funnits i mer än 2.500 år. Vilken roll spelar den i dagens samhälle? Kan alla bli en god talare?

Detta och en hel del till tar professor Inger Lindstedt upp i det föredrag hon ger på Villa Ingeborg den 25 oktober kl 14-16. 

Vi gör som vanligt: Innan föredraget serveras kaffe och en kaka. Själva föredraget tar ca 45 minuter, därefter en rosémingelpaus på 20 minuter. Sedan tar frågestunden vid vilken alltid brukar vara livlig och kul. Vi skiljs åt kl 16.

Kostnad: 10€ för föredrag samt rosévin och tilltugg.

Faktaruta:
Professor Inger Lindstedt är i professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid  Malmö univeristet. Fil.dr. i Journalistik och masskommunikation, samt fil.lic. i svenska/nordiska språk. Hon har i sin forskning särskilt intresserat sig för journalistik, retorik, berättande och nya medier.