PÅSKEN

i Södra Frankrike och Monaco

Skärtorsdagmässa kl 18:30
S:ta Birgittas kapell, med eftersitts, ost och vin, 
Richard Aspegren, Maire Dimpker och kyrkvärdar

Långfredagsgudstjänst kl 11:00
S:ta Birgittas kapell (ingen kyrklunch)
Richard Aspegren och sångsolister

Påskdagen Festmässa kl 16:00
med efterföljande mingel, Holy Trinity Church, 2-4 Avenue du Général Férrié, Cannes