Brev till församlingsmedlemmar

Nyhet Publicerad Ändrad

Från kyrkorådsordförande

Från Kyrkorådsordförande.

Nu har vi firat påsk med välbesökta påskmässor, det är glädjande att se hur antalet deltagare i våra Gudstjänster och övriga aktiviteter ökar och ökar. Ofta får jag höra ” jag får alltid något med mig hem när jag har lyssnat på Richard”. Tack Richard.

Caroline Krooks föredrag om Ingmar Bergman för en tid sedan var ett lysande exempel på en upplevelse som skänker glädje och uppmanar till eftertanke. Tack Programkommittén.

Nu har vi vår Kyrkostämma framför oss – nu på söndag, 8 april, klockan 1300.

Vi kommer att redogöra för hur 2017 avlöpte. Efter Kyrkostämman kommer vi att informera vad vi har framför oss.

  • Konserter och föredrag
  • Leva & Bo Dagen den 20 april, vad händer, hur ser programmet ut, vilka kommer.

Vidare, vi kommer att tala om Pergolan som blev La Veranda som blir…!

Hur arbetar vi nu med Medlemsrekrytering, Donationer, och mycket annat!

Hoppas att Du har möjlighet att komma, om inte tacksam om Du skickar fullmakt.

Hälsningar,

Christer

Från Kyrkorådsordförande
Villa Ingeborg

I år är det 5 år sedan Villa Ingeborg invigdes, ett fantastiskt hus och park, som blev än mer uppskattat när vi senare fick vårt kapell.

I början av förra året begärde Kyrkorådet att omförhandla vårt Samarbetsavtal med Rivieraklubben.

Vi har under det gånga året haft konstruktiva diskussioner med Rivieraklubben och enats om ett nytt Samarbetsavtal men också om en Avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen, som bifogas, ger bakgrunden till vår Församlings ägande av Villa Ingeborg.

Efter bland annat mina samtal med, släktingar till Ingeborg Stille, chefen för Svenska Utlandskyrkan (SKUT) vid den tid då Ingeborg Stilles testamente presenterades, de som var verksamma i styrelsen för vår Församling under bildande, så kunde det som presenteras som Bakgrund i bifogade Avsiktsförklaring tas fram.

Vår Församling var ägare av Stillegården och är ensam ägare av Villa Ingeborg.

Kyrkan och Klubben är övertygade att det gagnar båda parter att samarbeta framöver.

Stort tack till Kjell Stenström som i hög grad bidragit till våra avtal.

Också tack till Lars Stanghed, ordförande i SRK och Göran Tunhammar, styrelsemedlem i SRK, för ett gott samarbete.

På vår senaste Kyrkostämma så informerade kyrkoherde Richard och jag om planen att skapa en entré till Villa Ingeborg, vi hoppas att komma igång med arbetet under de kommande månaderna.

Vad händer mer framöver?

Kommande Kyrkostämma är den 8 april.

Påskmarknaden  den 17 mars

Den 20 april kommer vi att tillsammans med Klubben arrangera Fastighetsdagen, detta efter ett ide jag tagit upp i Donationsgruppen. Nu arbetar en grupp under ledning av Åke Almroth med planeringen.

Slutligen självklart skall vi fira Villa Ingeborgs 5-årsdag, det blir den 13 oktober!

Hälsningar
Christer
19 januari 2018

AVSIKTSFÖRKLARING

 

NU ÄR ALLA PÅ PLATS.

Richard Aspegrén, har kommit och hade sin första gudstjänst som vår nye Kyrkoherde i söndags. Jag vet att Du känner dig välkommen Richard, efter all den värme som Du redan mött från församlingen .” Här vill jag stanna, minst 3 år helst 5 ” det var bland det första jag hörde av Richard när vi senast talades vid.

Vår nye kyrkomusiker, kantor Marie Dimpker är också på plats och har medverkat i våra två senaste söndagsgudstjänster. Marie kommer senast från en tjänst som kantor i Valdemarsviks församling. Innan Marie blev kyrkomusiker var hon 17 år anställd i Stockholm Operans kör. Vi hälsar givetvis även Björn, Maries man välkommen, Björn kommer att ta hand om vår hemsida. När jag talade med Marie efter senaste söndagsgudstjänsten så sa hon ”här vill jag stanna minst 5 år ”.

Vi har också en ny volontär på plats, Gunnel Sparrlöf. Gunnel är från Vadstena, har i år gått ut gymnasiet, har varit aktiv inom Svenska kyrkan och skall nu vara vår församlingsassistent.

Susanne Laine, heter vår vikarierande husmor. Hon är husmor i Skanör-Falsterbo församling, tar ledigt från tjänsten för att hjälpa oss, fram till att vår nya husmor kommer. Stort tack Susanne.

En som också snart är på plats är Pernilla Håkansdotter Olsson, ny utlandschef på SKUT. Pernilla kommernärmast från  en tjänst som Kyrkoherde i Klippan. Hon har varit Kyrkoherde i Los Angeles.

Hon kan detta med utlandskyrkan. Vi träffades förra veckan. SKUT har fått en såväl kompetent som trevlig utlandschef!

Vi skall också tacka Lennart Adler, han har varit vår sommar kyrkoherde. Tack för att Du ställer upp Lennart.

Söndagen den 24.9 kommer vi att tacka av vår Kyrkoherde Carin, vi har ”sparat” detta till de flesta av oss  finns på plats. 

Installationen av Richard kommer att äga rum söndagen den 22 oktober.

Sommarhälsningar, ja här på Rivieran är det sommar!

Christer
8 september 2017

Vår nye Kyrkoherde.

På uppdrag av Svenska Kyrkan i utlandet, SKUT, tog jag kontakt med Biskop Johan i Lund för att få biskopens omdöme om vår huvudkandidat till tjänsten som vår nye Kyrkoherde. Biskop Johan var mycket, mycket positiv, vilket fick mig att fråga om hans omdöme var det samma som hans ”högsta betyg”. Ja det var det sa Johan. Biskopen gratulerade vår församling till detta val.
Det var Richard Aspegrén, Kyrkoherden i Skanör-Falsterbo, som vi talade om.
 

Det är med glädje och stolthet som jag kan meddela att Richard blir vår nye kyrkoherde från den 1.9 2017.
Richard har 20 års erfarenhet av att vara kyrkoherde, nu senast i Skanör-Falsterbo.
 

Under 7 månader 2007-2008 var Richard kyrkoherde i vår församling. Han känner vår region mycket väl sedan 30 år och har varit medlem i vår församling sedan 10 år.
 

Nu på söndag kommer Richard att medverka vid gudstjänsten och den 6.juni är han talare. Utnyttja tillfället att möta Richard och hälsa honom välkommen.
 

Richard känn dig välkommen till vår kyrka och församling
 

Sommarhälsningar
 

Christer Denrell

L’EGLISE SUEDOISE SUR LA CÔTE D’AZUR

21/4 2017

”Gunnar är en av våra kyrkofäder ” så sa jag på Kyrkostämman den 9 april.

Det var en introduktion till att berätta att Gunnar Landberg har skrivit vår församlings tidiga historia. (Klicka på den blåa texten ovan för att läsa)

Gunnar är i högsta grad en del av vår historia. Läs bilagan som följer med. Stort tack Gunnar för att Du än en gång gått igenom alla gamla protokoll, minnesanteckningar, men också ett stort tack till alla Er som tillsammans med Gunnar såg till att vi har en församling idag.

Kyrkostämman var välbesökt och trivsam, om man nu får säga så om en så seriös företeelse som en stämma.

Protokollet från stämman finns på vår hemsida under rubriken Kyrkoråd.

Efter stämman tog jag tillfället att informera vad som pågår i församlingen.

Vi kommer verkligen sakna vår kyrkoherde Carin. Nu är vi igång att finna vår nya kyrkoherde.

Jag har fått många telefonsamtal från intresserade kyrkoherdar, mycket meriterade. Verkligt trevliga samtal.

Än en gång informerade jag om ansvarsfördelningen inom kyrkorådet. Vi fick en ny medlem i kyrkorådet, efter Per Wangel som avgått, nämligen Kersti Lindbom.

Kersti kommer att få ansvaret för medlemskontakt och för kontakten med våra volontärer.

Medlemskontakt, det skall jag berätta mer om en annan gång.

Vi har startat en ny Grupp, Kansli, huvudinriktning administration, ansvarig, Helena Berglund

Biträdande Skut chefen Johanna Holmlund Lautmann har besökt oss, ett sedan länge inbokat besök.

Det är Johanna som hjälper oss med rekrytering av ny kyrkoherde. Ett givande och trevligt besök.

Johanna tycket vårt sätt att arbeta utgör ett inslag i ” kyrkans framtidsmodell ”. Låt oss hoppas detta. 

Hälsningar 

Christer

5 mars 2017

Det kyrkoråd som valdes i november tillträdde vid årsskiftet, två kyrkorådsmöten senare så kan vi säga att nu är vi ”igång”. 

Medlemmar i Kyrkorådet det är Lennart Adler, vice ordförande och skattmästare, Kjell Stenström, sekreterare, vidare Per Wangel, Werner Wildfang, Anne Häggström, givetvis vår kyrkoherde Carin Saracco samt undertecknad som ordförande. 

Det är verkligen glädjande att se hur många som kommer till gudstjänsterna.  Kyrklunchen bidrager också till att skapa en gemenskap som alla verkar uppskatta. 

Antalet medlemmar i församlingen ökar hela tiden, det är en trend som är viktigt för oss. 

Inom Kyrkorådet har vi gjort en arbetsfördelning, Lennart Adler är ansvarig för Villa Ingeborg, fastigheten har mycket att göra med ekonomi. Kjell Stenström har utöver sekreterare uppgiften även ansvar för juridik och avtal. Ann Häggström tar hand om diakoni, barn och ungdom. Werner Wildfang har inom kyrkorådet ansvar för Basarer och Per Wangel kommer leda arbetet med medlemsrekrytering. Carin, vår kyrkoherde, kommer att se på möjligheten att starta upp en grupp som hjälper oss med kommunikation. Själv har jag påbörjat arbetet med att starta en arbetsgrupp för donationer. Hur skall vi kunna få donationer för att stödja vår verksamhet? Långt ifrån nytt för församlingen men nu försöker vi igen.

Som adjungerad till kyrkorådet har vi valt in Christer Svensson, stort tack Christer att Du ställer upp när det gäller fastigheten och basarer. 

Det är mycket som vår församling skall hantera, tack och lov att vi har så många kompetenta, entusiastiska och trevliga medlemmar och blivande medlemmar! 

Vi har bildat en grupp som kommer att ge den volontär som är husmor, guidning och support. Vidare en grupp som tar sig an våra kontakter med vårt franska närområde, kommun, kyrkor etc. Vidare så arbetar vi på att skapa en grupp för att ta sig an vår trädgård. 

Mer om detta på vår Kyrkostämma den 9 april, hoppas att Du kommer. 

Hälsningar

 

Christer Denrell