Foto: Mateus Campos on Unsplash

Församlings- och medlemsbrev

Här samlas brev från kyrkoherde och kyrkoråd

                                                                          Cagnes-sur-Mer 15 september 2021

 Kära församlingsmedlemmar, 

Nu på söndag den 19 september besöker biskop emeritus Esbjörn Hagberg vår församling. Vi kommer då att fira högmässa och biskopen predikar. Vid mässan officierar också Lennart Adler och jag. Därefter deltar biskopen i vår söndagslunch. Vi hoppas att du och din familj samt dina vänner också vill komma och dela den här söndagen med oss. Om du vill ha lunch så behöver vi en anmälan. Den görs enklast via formuläret som du kommer till här

Biskop Esbjörn är utsänd av SKUT för att besöka de två församlingarna i Frankrike. Just nu är han i Paris och i morgon, torsdag den 16 september, kommer han hit ner till Cagnes-sur-Mer. Hans uppdrag är att träffa församlingarna, samtala med kyrkorådet, träffa församlingsmedlemmar samt att utifrån dessa möten, utvärdera vår pastorala verksamhet.

Vad betyder det? Jo, som församling ska vi ha gudstjänster regelbundet, vi ska utöva diakoni och ägna viss tid åt undervisning och mission. Utifrån dessa fyra punkter blir vi bedömda. Skulle det visa sig att tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på att ordna vinprovningar, artistuppträdanden och andra trevligheter för svenskar här nere, utan att locka så många kyrkobesökare, skulle vi kanske ligga lite skrynkligt till. Nu är det ju inte så. Som tur är har vi många besökare till gudstjänsterna och det där andra ordnas främst av Rivieraklubben.

Covidpass - vad gäller för kyrkan?

När vi firar gudstjänst behövs inget covidpass men eftersom vi är klassade som ERP (Etablissement Reçevant du Public) är covidpass nödvändigt i våra lokaler. Självklart får man också komma med ett aktuellt PCR-test, ej äldre än 72 timmar, eller intyg om genomliden covidsjukdom.

 Vi har också kommit överens med Rivieraklubben om att samma regler ska gälla för både församlingen och klubben i våra gemensamma lokaler. 

Varmt välkomna på söndag!

Hans Rhodin

Kyrkoherde

 

 

 

 

 

Kyrkorådets information inför kyrkostämman söndagen den 14 november 2021

 Kyrkostämman i april beslöt att höstens stämma skulle hållas söndagen den 14 november 2021.

Kyrkorådet har den 9 september kallat till extra kyrkostämma den 10 oktober 2021 för att fatta beslut om bland annat ändrade stadgar för församlingen.

 Om den extra kyrkostämman beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag till ändrade stadgar kommer någon ordinarie kyrkostämma ej att hållas i november. Om den extra kyrkostämman däremot beslutar att ej antaga de föreslagna stadgeändringarna kommer nuvarande stadgar alltjämt att gälla, vilket innebär att stämman den 14 november 2021 skall hållas.

 Sista dag för inlämnande av motioner till den eventuella kyrkostämman den 14 november är torsdagen den 30 september 2021, 45 dagar före stämman enligt stadgarna. Motioner kan lämnas till kyrkans kansli på Villa Ingeborg eller skickas per post under adress:

 L’Eglise Suédoise sur la Côte d’Azur

40, avenue de Verdun

08600 Cagnes-sur-Mer 

eller till följande e-postadress: nice@svenskakyrkan.se

Cagnes-sur-Mer den 13 september 2021

Kyrkorådet

Hälsning från kyrkorådet och dess ordförande Katja Elväng den 30 augusti

Kära församlingsmedlemmar,

Så har vi haft ytterligare ett kyrkoråd per Zoom, tisdagen den 10 augusti, alla närvarande.

På dagordningen stod slutjustering av vårt långsiktiga avtal med Rivieraklubben. Kyrkorådet hade beställt en juridisk genomgång av avtalet från fransk jurist, specialiserad på föreningar och de lagar som styr oss och klubben. Här fick kyrkorådet en försäkran om att avtalet inte innehåller någonting som strider mot fransk lag. 

Den punkt på dagordningen som tog mest tid var frågan som kommit upp under arbetet med ändrade stadgar. Vi har från några håll fått propåer om att vi borde ha en möjlighet att utesluta medlem som uppenbart motarbetar kyrkorådet och församlingens intressen.

Senast våra stadgar ändrades var år 2015. Då lades en uteslutningsklausul in i förslaget. Efter invändning från en medlem tillstyrkte kyrkorådet i yttrande över invändningen att klausulen om uteslutningen skulle utgå. Så blev också stämmans beslut.

Denna gång har vi varit noggranna med att ta reda på vad både SKUT och vår egen biskop Thomas säger om en dylik klausul. Från båda kommer ett klart besked att man inte anser att en uteslutningsklausul hör hemma i församlingens stadgar. Dessutom finns ett beslut från kyrkostyrelsen med bestämmelser om församlingsordning i utlandsförsamlingar och den säger att vi inte har rätt att utesluta en person som är medlem av Svenska kyrkan ur vår församling.

Kyrkorådet har behandlat frågan och enhälligt beslutat att förslaget till ändrade stadgar inte skall innehålla någon klausul om uteslutning. Frågan kommer därför inte att lyftas vid extrastämman. 

Roligare att rapportera är att vi nu tillsammans med Rivieraklubben planerar ett större öppningsarrangemang i slutet av september. Då ska vi ha en gemensam Villa Ingeborg-dag med mat och dryck. Antikexperten Peder Lamm kommer att kåsera kring föremål vi alla har möjlighet att få bidra med, och till slut blir det auktion på konstverk som skänkts till vår fina villa de senaste åren. Hela nettot av dagen går till Villa Ingeborg så notera den 25 september. Särskild inbjudan kommer.

Den 5 september öppnar vi kapellet igen och firar vår första gudstjänst efter sommarlovet. Då är Georgy Terekhov också tillbaka som vår organist och körledare, han stannar hos oss i församlingen till sommaren 2022. Han vill gärna få ihop kören igen så att vi kan fira Lucia och jul med mycket musik. 

Glöm inte årets kyrkoval den 19 september. 

Kyrkorådet​

Medlems- och  församlingsbrev från juli 2021 och framåt hittar du här 

Foto: Mateus Campos on Unsplash