Foto: Mateus Campos on Unsplash

Församlings- och medlemsbrev

Här samlas brev från kyrkoherde och kyrkoråd _____________________________________________

Kära församlingsmedlem                                               Cagnes-sur-Mer den 2 sept. 2022

 

Nu närmar sig slutet på sommaren och en skön tid börjar i södra Frankrike, inte alltför många turister, inte så intensiv hetta och kul att komma tillbaka och möta alla goda vänner.

Sedan 1 augusti har kyrkan hållit stängt men den 4 september hålls första gudstjänsten för hösten. Då serveras också lunch efter, glöm inte att anmäla dig. Från i går är både vår kyrkoherde Lennart och vår organist Georgy tillbaka.

Kyrkorådet har haft ett zoommöte den 17 augusti. Här avhandlades mest vad som skett under sommaren och planeringen för hösten fram till årets julmarknad, som sker den 19 och 20 november.

Till julmarknaden söker vi fler volontärer, personer som kan tänka sig hjälpa till med uppbyggnad av marknadsstånd, laga mat, servera och diska mm. Gärna också fler volontärer till vår lunchlagarlista för lunch efter gudstjänsten. En gång per termin räcker bra om vi blir fler än de ca 20 som är med nu, även du som bara vill diska är välkommen!

Halvårsbokslutet är bra, vi gör ett mindre överskott före avskrivningar. Vi bad om bidrag till vår fönsterrenovering, totalt behöver vi ca 12 500 € och av detta belopp har vi till dags dato fått ihop 8 500 €. Vi hoppas få in ytterligare 4 000 € innan arbetet är klart i slutet av oktober.

Vi är mycket nöjda med utfallet, men om du hade tänkt hjälpa till och det fallit bort i värmen så tveka inte, skriv till nice@svenskakyrkan.se och tala om vad du kan tänka dig bidra med. Det är flera personer som bett att få bidra med ett halvt fönster, inga problem med det.

Ett program för hösten börjar bli klart.

Allt kommer att presenteras närmare på hemsidan, men första föredraget blir den 23 september. Mötet inleds med ett glas vin kl. 14.00 varefter föredraget börjar kl. 15.00. Bertil Oppenheimer berättar om sina föräldrars flykt, ”Till Sverige- historien som aldrig blev berättad”.  Bertil Oppenheimer är pensionerad auktoriserad revisor, författare, ivrig släktforskare sedan barndomen och aktiv i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige. Vill du veta mer, gå in på www.bertiloppenheimer.blogspot.com.

Församlingen upprepar i år samma rekryteringskampanj som förra året, ”Gå med nu och var medlem till 31 december 2023”. Om du, kära medlem, skaffar en ny medlem, så lovar vi att bjuda på någonting ät-och/eller drickbart vid någon av våra sammankomster. Se till att ny medlem anger dig som inspirationskälla.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att vara med på den stora utmaningen den 8 oktober. Det handlar om Boule Carré, det vill säga boule med fyrkantiga träklossar som används i de branta gränderna i Haut-de-Cagnes. Var med antingen som spelare eller som publik. Vid prisutdelningen deltar vår svenske konsul, Johan Wretman och borgmästaren i Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre. Närmare info finns på klubbens hemsida och kommer snart på vår hemsida.

Anmälan på Rivieraklubbens hemsida eller mejl till församlingen.

Varma hälsningar

Kyrkorådet

________________________________________________________________

Kära församlingsmedlemmar

Kyrkorådet sammanträdde den 20 juni. På agendan var i huvudsak två punkter, renovering och målning av fönster, dörrar och fönsterluckor på Villa Ingeborg samt höstens program.

Programgruppen möts den 8 juli för att i stora drag fastställa höstens program. Kyrkorådet fortsätter vårens upplägg med ett program varannan fredag eftermiddag, det känns lagom, samt att till detta lägga åtminstone en konsert i månaden på söndag eftermiddag. Vi ska planera julmarknaden samt ett antal Lucia-konserter. Det kan naturligtvis bli flera programpunkter då tillfälle till någonting intressant dyker upp.

Kyrkorådet och Rivieraklubbens styrelse har nu beslutat genomföra den tidigare beskrivna renoveringen och målningen av fönster, fönsterluckor och dörrar. En anbudsförfrågan som gått till tre entreprenörer har lett till att vi accepterat ett anbud på 45 000 €, varav vi får 20 000 € av SKUT i miljöbidrag. Resterande 25 000 € delar vi lika med Rivieraklubben.

Under de senaste två åren har kyrkorådet känt att många varit positiva till att på olika sätt stötta det arbete som utförs inom församlingen och kanske inte bara våra medlemmar utan också många medlemmar i Rivieraklubben, som på olika sätt ställt upp och förstärkt vår verksamhet då så behövts. Därför ämnar vi pröva ert tålamod ytterligare något!

Församlingens kostnad för ovanstående arbeten blir cirka 12 500 €. Mycket förenklat innebär det att varje fönster kostar ca 500 € att renovera, skrapa, ytbehandla och måla.  Kyrkorådet vill erbjuda den/de som vill, att anmäla sig som sponsor för ett fönster. Det är ingenting som hindrar att ett par familjer går ihop om ett fönster, vi är medvetna om att 500 € är mycket pengar.

Under tiden kyrkorådet har diskuterat har några lyhörda medlemmar snappat upp att vi önskar bidrag. Ett par i vår församling har då hört av sig och anmält att man gärna blir ”fadder” för 10 fönster. Kyrkorådet är överväldigat av denna generositet, varmt tack, och det innebär att det endast är 15 fönster kvar att be om bidrag till. Allt detta kommer att leda till att vi har pengar kvar och kan börja projektera det nya köket till hösten.

Ägargruppen har haft sitt tredje möte och ännu finns ingen lösning av ägarfrågan. Samtidigt så är den ordning som nu är, med ett långt samarbetsavtal, mycket bra och leder till att vi i konstruktiv anda kan planera för de åtgärder som nu efter 10 år börjar bli aktuella på fastigheten. Arbetet fortsätter och vi kommer att informera då det finns något att informera om.

På tisdag i nästa vecka uppmärksammar Cagnes sur Mer med borgmästaren i spetsen alla församlingar, ” association de cult”, som finns i vår kommun genom en liten ceremoni i den för fem år sedan anlagda olivlunden i Parc des Bugadières. Här är vi välkomna och ska säga några ord om ”Broderskap”, Fraternité, tillsammans med de cirka åtta andra deltagande församlingarna. Särskild önskan från borgmästaren är att alla församlingar blir väl representerade.  
 
 Kyrkorådet önskar er alla en trevlig sommar!

    Cagnes sur Mer den 5 juli 2022

__________________________________________________________

Kära församlingsmedlemmar!

Mycket har hänt sedan vi hördes av i mitten av april. Vi har firat påsk med allt vad det innebär: skärtorsdagsmässa, långfredagsvandring i gränderna i Haut de Cagnes och en välbesökt påskdagsmässa med påskalammslunch.

Under påskveckan fick församlingen en oerhört generös gåva av ett par som läst församlingsbreven noggrant och som förstått att vi kommer att behöva stöd för att kunna genomföra våra projekt avseende Villa Ingeborg. Gåvan är på otroliga 25 000 Euro. STORT TACK! Den spontana tolkningen är att det finns medlemmar som tycker församlingen är på rätt väg!

I särskild PM beskrivs de projekt som behöver genomföras och vi hoppas att fler av både våra medlemmar och medlemmar i Rivieraklubben ska känna lust att stötta dessa åtgärder för Villa Ingeborg, se bilaga.

Församlingen tillsammans med Rivieraklubben och Swea har haft en väldigt trevlig och intressant ”filmfestival” med Anders Hanser under tre dagar i slutet på april.

Det blev också ett välbesökt Valborgsfirande med drygt 100 personer som kom och lyssnade på vårsånger, vårtal av Hans-Gunnar Adén och åt en liten poke-bowl, allt i strålande sommarsol.

Sedan sist har kyrkorådet haft två sammanträden, den 20 april och den 4 maj. Kyrkorådet godkände den plan för underhåll och renoveringar av fastigheten Kristina Mellberg utarbetat. Observera att det endast är planen som godkänts, inget av delprojekten är godkänt.

Kyrkorådet har tillsammans med Rivieraklubben rensat i alla förråd som under 9 år fyllts på. Städgänget fyllde en 15 m3 stor container och vi lovar, det har blivit väldigt mycket bättre överallt, nästan välstädat!

Den 1 april hade vi besök av Rickard Jönsson, avdelningschef Svenska kyrkan i utlandet, och Johanna Holmström Lautman, biträdande avdelningschef, för att diskutera vår församlings framtid. Detta möte följs nu upp av ett nytt möte i Paris där vårt kyrkoråd träffar kyrkorådet i Paris samt Rickard och Johanna. Avsikten med mötet är att vi gemensamt ska titta på om det finns synergier mellan våra församlingar så att vi kan spara pengar. Rapport om detta kommer.

Programverksamheten har nu ett programråd bestående av Olle Bolin, Anneli Hammarberg, Lennart Adler samt Kicki Freimuth. Ambitionen är att programmet ska bli mer förutsägbart, vi ska ha ett program vi kan skriva om, distribuera och marknadsföra så att många fler får möjlighet att delta i de aktiviteter vi har. Seminarier eller liknande varannan fredag, konsert en gång i månaden, en ”Afterweek orgelkonsert” sista fredagen i månaden, fler förslag finslipas nu för att publiceras i början av hösten.

Nu på söndag, den 29 maj kl. 12.30, ges en lunchkonsert med Noémie Trotobas , cello, och Georgy Terekhov, piano.

Den 6 juni firar vi nationaldagen med sång av barnkör, tal av vår konsul Johan Wretman samt en lunchbuffé.  Se programmet och anmäl dig på Rivieraklubbens hemsida. Därefter är det midsommarafton som traditionsenligt firas som pick-nick på Villa Ingeborg. Även till detta evenemang anmäler du dig på Rivieraklubbens hemsida.

För kyrkoherden vidtar en bråd tid, paren som vill ha en kyrklig välsignelse av sina äktenskap står på kö. Samtidigt firar vi gudstjänst varje söndag nu fram till sista söndagen i juli, därefter stänger vår verksamhet en månad. Tider för gudstjänst och onsdagsmässa framgår av vår hemsida där du också kan anmäla dig till lunchen efter gudstjänsten, www.svenskakyrkan.se/sodrafrankrike.

Med en önskan om en skön och avkopplande sommar tillsammans med familj och vänner.

Cagnes sur Mer den 24 maj 2022

Kyrkorådet

_____________________________________________________________

 

Vem är Anders Hanser?

 

Anders Hanser är en absolut unik person när det gäller att studera och dokumentera de mest skiftande och spännande personer, konstverk, musik, Sveriges historia, ja listan kan göras mycket lång. Anders Hanser har producerat mer än 400 filmer och bildspel, han har fått många utmärkelser, bland annat guldmedalj av Hans Majestät Konungen. Många filmer har visats på våra Tv-kanaler.

 

Jag har sett tre eller möjligen fyra av Anders filmer och jag kan verkligen gå i god för att de filmer som vi nu har bett Anders visa här nere motsvarar högt ställda krav på att detta är kultur när den är som bäst.

 

Filmvisningarna är ett samarbete mellan församlingen, Rivieraklubben och Swea. Det är nu i morgon, torsdag, fredag och lördag som vi kan se filmerna. Gå in på Riveraklubbens hemsida, här finns all information. En bit mat och ett glas vin kommer också att serveras i pausen.

 

Missa inte chansen att se något du/ni kommer att gå hem och vara på riktigt gott humör efter!!

 

Anmäl dig på Rivieraklubbens hemsida, eller be oss anmäla dig via nice@svenskakyrkan.se.

Vi ses!

Katja Elväng, medarrangör

Kära församlingsmedlemmar!

 

När vi skrev förra församlingsbrevet 17 mars hoppades vi att kriget i Ukraina inte kunde hålla på så länge, en fasansfull utveckling i vårt närområde. Kriget har nu pågått i över sex veckor och dagligen ser vi nya grymheter som de ryska inkräktarna gjort och gör sig skyldiga till. Det är svårt att ta till sig och man känner en maktlöshet i denna fasa.

 

Vad kan vi göra? Ja, församlingen har samlat in 2 620 €, det är flera söndagars kollekter samt matlagens bidrag, och några personer har skickat pengar till oss. Dessa insamlade pengar har skickats vidare till Ukraina via svenska kyrkans utlandskanaler, ACT Svenska Kyrkan. Många gör mer, vi har bekanta vars arn tagit emot en flyktingfamilj hemma, församlingens organist undervisar några ukrainska flyktingar i franska osv.

 

Ukraina finns självklart i kyrkans förbön!

 

Den 27 mars hölls den årliga kyrkostämman. Resultat- och balansräkningen godkändes och kyrkorådet beviljades ansvarsfrihet, ingen dramatik i det.

Kyrkorådets sekreterare Hans Dirtoft lämnade rådet efter att ha tjänstgjort i drygt två år. Hans har starkt bidragit till det förändringsarbete som skett dessa två år och han har varit ett viktigt stöd för mig personligen. Det är glädjande att han tagit på sig en ny roll som medlem i valberedningen.

 

I och med att Lennart Adler tillträtt som kyrkoherde blev det två vakanser i kyrkorådet. Till nya medlemmar av kyrkorådet valde stämman Anneli Hammarberg och Kristina Mellberg. Anneli kommer senast från en tjänst i ledningen av skolkoncernen Academedia och Kristina har ett förflutet i Säters kommun där hon varit ansvarig för samtliga tekniska avdelningar. Kristina har dessutom suttit många år i kyrkofullmäktige, de sista åren som dess ordförande.

 

Mycket uppskattat var ett brev från Pelle Almqvist – vid stämman konvalescent efter en knäoperation – som lästes upp på stämman. Pelle hyllade de insatser som gjorts för att genomföra den ekonomiska turn-around som utlovades då nytt kyrkoråd valdes hösten 2019. Han bejakade också att samarbetet med Rivieraklubben gått in i en ny era med ett långsiktigt avtal som ser till att Villa Ingeborg förblir svenskarnas hus på Rivieran.

 

Kyrkorådet höll två dagar senare ett konstituerande möte där Anneli Hammarberg utsågs till kyrkorådets sekreterare och Kristina Mellberg fick ansvaret för samtliga fastighetsfrågor. I övrigt var detta möte mer av karaktären utse firmatecknare och gå igenom arbetsordning. Nästa möte i kyrkorådet hålls den 20 april och den 4 maj har kyrkorådet en strategidag.

 

Kyrkans vårmarknad gick av stapeln lördagen den 2 april. Den här gången fick vi inte hjälp med utrustning från kommunen, det var många marknader denna dag. Tack vare goda insatser under fredagen ordnade det sig ändå. Dagen började med klar himmel och värmande sol som vid 14-tiden övergick i kyla och snålblåst. Vi kunde räkna in 260 besökare, vilket var färre än vi hoppats. Församlingen mäktade inte med tillräcklig marknadsföring av eventet, bara att erkänna.

 

Något sent i planeringen dök tanken på en ”sponsorspåse” upp i stället för ett lotteri. Påsen fixades och de som gör foie gras uppe i Lorgues varje år gjorde 42 extra bitar att lägga i påsen, tillsammans med champagne och påskgodis. På vårmarknaden såldes de flesta påsar och nu är alla i denna omgång slut. Nu tar vi nya beställningar, nice@svenskakyrkan.se.

 

Överskottet av påsen liksom av liknande aktiviteter kommer att redovisas på ett särskilt konto, ”Underhåll av Villa Ingeborg”. Detta konto kommer att redovisas öppet så att alla kan följa med i hur ansträngningarna att finansiera Villa Ingeborg går. Även hur pengarna används! Jag hoppas kunna återkomma i maj med mer information kring vad som behövs för Villa Ingeborg, i pengar och i prioriteringsordning.

 

Dagen före vårmarknaden fick vi besök av Rickard Jönsson, avdelningschef för svenska kyrkan i utlandet, och Johanna Holmström Lautman, biträdande avdelningschef. Kyrkorådet samtalade med Rickard och Johanna ett par timmar kring frågor om hur församlingens framtid kan se ut. Det blir anledning komma tillbaka kring dessa frågor. Kyrkorådet fick dock ganska klara besked om att vår församling/alla utlandsförsamlingar måste bli i princip självförsörjande. Det känns extra bra att vi påbörjat arbetet med att förstärka intäktssidan och minska kostnaderna men det kommer att behövas mer.

 

Nu är våren här – ganska kall- och vi har en del att se fram emot:

 

Den 21, 22 och 23 april bjuder på en filmfestival med filmer av Anders Hanser. Det är ett samarbetsprojekt mellan Rivieraklubben, Swea och församlingen. Missa inte det! Anmäl dig på Rivieraklubbens hemsida eller på kyrkans mejl.
 

Den 22 april kommer församlingen och klubben att bjuda in till ett informationsmöte om Hjälpande Hand, vilken hjälp kan man få, hur fungerar det när olyckan är framme. Även konsulatet kommer att närvara.  
 

Valborg firar vi gemensamt med Rivieraklubben på Villa Ingeborg. Talet till våren hålls av Hans Gunnar Adén, kören sjunger vårsånger under ledning av vår organist Georgy Terekhov och en munsbit serveras. Se klubbens program och anmäl dig. 
 

Avslutningsvis vill jag särskilt tacka er alla frivilliga krafter som ställt upp och ordnat lunchmat efter våra söndagsgudstjänster och alla ni som slet så inför vårmarknaden!

 

La Napoule den 13 april 2022

 

Katja Elväng

Ordförande kyrkorådet

________________________________________________________________

 

Cagnes-sur-Mer den 17 mars 2022

 

Kära församling,

Har det hänt något sedan sist? Ja det kan man väl säga när församlingen haft sju seminarier/ kulturaktiviteter sedan årsskiftet, lägg därtill två mycket uppskattade konserter så känns det som om vi gått från 0 till 100 på 10 sekunder! De två konserterna besöktes också av kultursektionen i vår kommun Cagnes-sur-Mer. De tyckte vi hade fantastiska framträdanden.

Nu måste församlingen kraftsamla inför städ/fixardagen och framför allt Vårmarknaden! mer om det nedan.

Kyrkorådet har haft ett sammanträde sedan sist, den 1 mars. Många frågor var av karaktären förberedelser inför kyrkostämman. Kyrkorådet skrev på verksamhetsberättelsen som alla ska ha fått i utskicket som gick den 5 mars.

En viktig fråga är hur vi ska vårda vår fastighet Villa Ingeborg. Både byggnad och tomt behöver betydligt mer kärlek och omvårdnad än de har fått och får just nu. Det har gått 9 år sedan inflyttningen i Villa Ingeborg och det börjar synas att det behövs en plan för skötsel och underhåll.

Akut just nu är byte av diskmaskin, tyvärr skenar kostnaden om man vill göra det på bästa sätt. Ett annat projekt som växer är frågan om hur vi ska byta till bättre fönster. Församlingen har fått löfte om ett bidrag från SKUT så vi jobbar på men även här stiger kostnaderna mer än vi förväntat. Både församlingen och Rivieraklubben behöver tillsätta mer resurser, det vill säga en större grupp personer som kan vara fastighetsråd åt kyrkorådet och styrelsen för klubben

 

Mötet den 1 mars avslutades med en gemensam lunch med styrelsen för klubben, som också haft sitt möte samma förmiddag. Det var en trevlig arbetslunch som vår husmor Sara hade ordnat åt oss. Här fanns det möjligheter att diskutera just sådana gemensamma funderingar, hur ska vi bevara/sköta Villa Ingeborg. Viktigare ändå var känslan av att vi nu vill äta, dricka lite vin och ha trevligt tillsammans, helt enkelt lära känna varandra.

Församlingens program för fastetiden och påsken finns på vår hemsida under flik gudstjänster. Kyrkoherden leder under fastan varje onsdagskväll kl. 18.00 – fram till onsdagen den 6 april - en kort passionsandakt med litet samkväm. Därefter börjar Stilla veckan och på skärtorsdagen leder kyrkoherden en skärtorsdagsmässa. Långfredagens budskap hör vi tillsammans med församlingen i Haut de Cagnes. Klockan 15.00 äger den traditionella långfredagsvandringen rum genom gränderna i den gamla byn. Det hela avslutas med en kort gudstjänst. Läsningen av texterna sker på både franska och svenska.

 

Just nu pågår ett febrilt arbete med att planera och förbereda årets vårmarknad, som äger rum lördagen den 2 april. Mycket kommer att vara sig likt men inte allt. Kom och låt dig överraskas! Som vanligt blir det en ordentlig servering, vännerna från Var tillsammans med Wretman Estate serverar ostron och champagne och härlig hemlagad foie gras. Det blir också brocante, våfflor och mycket annat.

 

Marknaden kommer under dagen att få ett efterlängtat besök av högste chefen för utlandsförsamlingarna Rickard Jönsson samt hans närmaste medarbetare Johanna Holmlund-Lautman.

 

Vi har nu fått ihop en stor skara frivilliga som hjälper till med lite olika saker, men framför allt med att laga luncher för söndagar. Bara känslan av att det finns en lista med personer som lite då och då kan tänka sig att hjälpa till är tillfredsställande och skapar en trygghet. Vi förtroendevalda står inte helt ensamma när det brinner!

 

Till valberedningens och kyrkorådets glädje har detta också lett till att det nu fanns tre personer som på direkt fråga sa sig vara villiga att kliva in i kyrkorådet och göra ” lumpen”, vanvördigt uttryckt.

 

Kyrkorådet diskuterade de många programpunkter som hållits nu de första månaderna efter nyår och en reaktion var att kanske måste vi börja ransonera lite, vi som arrangerar ska orka genomföra också. Samtidigt har det känts spännande att vi klarat av så många arrangemang och vi har fått mycket positiv feed-back från deltagarnas sida.

 

Nu är vi i fastan och inför påsk har vi flera saker att hålla reda på:

 

Måndagen den 21 mars har vi fixardag på Villa Ingeborg. Vi behöver många händer och fötter, gärna med trädgårdsredskap, handskar, skiftnycklar mm. Det behövs flytthjälp inne i huset också. Anmäl er, ni som orkar, Rivieraklubbens hemsida eller nice@svenskakyrkan.se
 

Söndag den 27 mars, familjegudstjänst, kyrkostämma, vårfrudagen, vi gräddar våfflor till lunch i dag. Under stämman tänkte kyrkorådet att vi kan skicka runt kollekthåvar för Ukraina.
 

Kom ihåg att ställa om klockan på lördag den 26 mars, annars kommer du/ni för sent till stämman.
 

Lördagen den 2 april är det vårmarknad, 11.00 till 16.00.
 

Nog för i dag!

Varma vårhälsningar

Katja Elväng                                                                   Lennart Adler

Kyrkorådets ordförande                                                Kyrkoherde

________________________________________________________________

Kära församling!
 
Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och måtte detta bli det år då vi kan börja leva ett normalt liv igen!
 
Kyrkorådet hade årets första sammanträde den 18 januari. Här ett litet axplock av vad som avhandlades:
 
·      Budgeten för 2022 antogs. Den är ganska försiktigt lagd och visar ett överskott före avskrivningar på 3 500 €. Det kan jämföras med ett förväntat överskott på cirka 15 000 € för 2021, bland annat beroende på en bra julmarknad och stora personalbesparingar, ett väsentligt bättre resultat än de senaste 5 åren.
 
·      Vi beslutade att ge vår duktige organist Georgy Terekhov förlängt förordnande året ut.
 
·      En annan fråga som diskuterades var önskemålet från flera medlemmar att ibland få hjälp med skjuts till och från kyrkan. Kyrkorådet beslutade att undersöka om det finns några möjligheter till färdtjänst. I övrigt bör denna fråga hanteras av Hjälpande Hand.
 
Årsstämman kommer att äga rum den 27 mars 2022. Material till stämman - med bl a bokslutet för 2021 och budgeten för 2022 - kommer enligt stadgarna att skickas ut senast den 6 mars.
 
Nu börjar planeringen av Vårmarknaden som ska gå av stapeln den 2 april! Marknadsgeneral är vår kyrkoherde Lennart Adler. Vi har ett antal volontärer som anmält intresse att vara med och hjälpa till, men vi vill gärna ha fler! Hör av er till vår kyrkoherde eller via e-post till nice@svenskakyrkan.se om ni vill ingå i vårt marknadsgäng.
 
Vi har äntligen kommit i gång med vårt seminarieprogram. Först ut var professor David Thurfjell som höll ett mycket uppskattat föredrag om sin bok ”Granskogsfolket, hur naturen blev svenskarnas religion”. 
 
För de närmaste veckorna ser programmet ut så här:
 
·      1/2 17.00: Vernissage med konstnären Kristina Perminger. Arrangeras tillsammans med Rivieraklubben. Anmäl gärna ert deltagande på klubbens hemsida.
 
·      4/2 14.00: Kicki Freimuth berättar om det kristna ekumeniska brödraskapet i Taizé. Kommuniteten är belägen i byn Taizé ca 7 mil norr om Lyon. I samband med Kickis föredrag kommer Georgy Terekhov att spela den musik som hörs i kommuniteten.
 
·      18/2 14.00: Thorsten Cars talar under rubriken “En svensk lekmans synpunkter på japansk kultur och religion”.
 
·      25/2 10.00: En heldags musikyoga, workshop för sångintresserade som vill utveckla sin potential, med Kristina Shtegman. Hon är utbildad konsertpianist vid musikkonservatorierna i S:t Petersburg och Moskva, organistutbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom komponerar hon egen musik. 
 
·      4/3 14.00:  Marika Rosén lär oss vad Ikebane - den traditionella japanska konsten att arrangera blommor – är för något, dvs något mycket mer än att bara arrangera blommor.
 
Vi återkommer längre fram med ytterligare program. För att anmäla dig/er, maila vår hemsida nice@svenskakyrkan.se så reserverar vi en plats.
 
Till slut: 
Drygt 50 av er har ännu inte betalat årsavgiften för 2022. Hör av er om ni inte fått någon faktura, vi är beroende av ert stöd!
 
Kyrkorådet sammanträder nästa gång den 1 mars, fettisdagen; vi hoppas på semlor då!
 
Det var allt för den här gången, var rädda om er!
 
 
Katja Elväng                                              Lennart Adler
Ordförande kyrkorådet                            Kyrkoherde

                                                                 Cagnes-sur-Mer 9 november 2021

Kära församlingsmedlemmar,
Ett kortare brev denna gång, vi har just gått in i den brådaste tiden på året, julbasar, 1: a advent och fyra Lucia-firanden.

Frågestund
Denna söndag, söndagen före domsöndagen, skulle vi enligt de gamla stadgarna ha hållit en stämma. Nu blir ingen stämma men kyrkorådet kommer i samband med lunchen svara på frågor. Vi svarar gärna på frågor när som helst men ibland kan det vara befogat med en mer organiserad frågestund. Alltså söndag den 14 november efter gudstjänsten, alla varmt välkomna.

Anmälan till servering
Göta Nergård och undertecknad är kyrkvärdar på söndag. Jag kommer dessutom att ordna en lättare måltid i form av en öppen smörgås med något matigt pålägg. Det är kyrkorådets enhälliga önskan att vi ska kunna ordna den uppskattade serveringen efter gudstjänsten och för att kunna göra det på ett för församlingen hållbart sätt vill vi att alla anmäler sig till måltiden. Den som inte vet hur man gör, ring kyrkoherden på 06 30 68 94 83, då är man anmäld.

Jullotteriet
Nu är det dags att beställa lotter, 10, 20, 50, ja varför inte 100 st?  Vid 100 lotter är man garanterad vinst, dessutom kostar varje lott då 2,50 i stället för 3 € vid lösa lotter. Eftersom jag kommer att ta ett visst ansvar för serveringen under våra marknadsdagar så underlättas mitt försäljningsarbete avsevärt om ni mejlar till nice@svenskakyrkan.se och skriver en beställning. Min medhjälpare kommer sedan att skriva och tala om vilka lotter just du sitter med och dessutom ge info om betalning.

Information om Luciafirandet kommer snart att läggas på vår hemsida men i år blir det något alldeles extra.

Var rädda om er och alla

Katja Elväng
Kyrkorådets ordförande

---------------------------------------------------------------------

                                                                          La Napoule 16 oktober

Kära församlingsmedlemmar!

Två viktiga saker har hänt sedan mitt senaste brev. Söndagen den 19 september hade vi besök av biskop emeritus Esbjörn Hagberg och nu i söndags, den 10 oktober, hade vi en extra kyrkostämma för att besluta om reviderade stadgar samt nytt samarbetsavtal med Rivieraklubben.

Biskopen höll en mycket uppskattad och personlig predikan i det strålande septembervädret. Han besökte oss på uppdrag av SKUT som ett led i översynen av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. År 1972 var 95 % av Sveriges befolkning medlemmar i kyrkan. År 2020 var det 55 %. Sedan 1996 föds ingen in i Svenska kyrkan. Denna utveckling har medfört att kyrkan har ekonomiska problem, varför man bland annat kommer att behöva skära ner i utlandsverksamheten.

Biskopen hade möten med kyrkorådet och enskilda medlemmar. Han var nöjd med det han såg och hörde, men noterade samtidigt att den osämja som rått inom delar av vår församling under många år var en belastning. Kyrkorådet förutsätter att det är slut med det nu!

Biskopens utredning ska överlämnas till SKUT i slutet av året.

Vid den extra kyrkostämman i söndags var 54 medlemmar närvarade och 35 företräddes genom fullmakt. Stämman hade utlysts för att behandla och fatta beslut i två viktiga frågor, reviderade stadgar samt nytt samarbetsavtal med Rivieraklubben. Stämman biföll med stor majoritet alla delar av kyrkorådets förslag och lovordade kyrkorådet för väl utfört arbete.

De viktigaste ändringarna i stadgarna är

  • Att stämma ska avhållas en gång/år – hittills har det varit två.
  • Att kyrkorådet beslutar om nästkommande års budget – inte kyrkostämman.
  • Att blankofullmakter tas bort och att medlem får inneha två fullmakter.

Det nya avtalet med Rivieraklubben innebär 

  • Att avtalet löper på 10 år.
  • Att kostnadsfördelningen i nuläget ska vara 40/60 % för församling respektive klubb.
  • Att ett samarbetsråd inrättas för att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan församling och klubb.
  • Att ett fastighetsråd inrättas för att bereda planerat underhåll av fastigheten.

Observera att i och med de nya stadgarna som gäller från 15 oktober, så är den höststämma som kallats till den 14 november inställd.

Så till viktiga – och roliga – saker som ligger framför oss: Den 20 och 21 november äger vår uppskattade julmarknad rum. Så skönt att vi kan ha den på Villa Ingeborg i år! Senast den ägde rum var i november 2019, vilket blev den värsta ovädershelgen på många år. Håll tummarna för att vädergudarna ska vara på vår sida den här gången!

Vi kommer att

  • Servera mat och dryck, jultallrikar, ostron och champagne mm.
  • Ha ett jullotteri med fina priser
  • Försäljning av anklever, barnleksaker, julpynt och mycket annat.

Som alla förstår är det en hel del arbete som krävs för en marknad. Mycket mat ska förberedas och serveras. Det ska sättas upp bord och stolar, tallrikar, glas och bestick ska tas fram och – efter användning – plockas ihop och diskas och en hel del annat..

Jag ber er som vill hjälpa till att ringa vår kyrkoherde Hans Rhodin +33 (0)6 30 68 94 83  eller skicka ett mejl 

Jag efterlyser också priser till jullotteriet. Om ni har något att bidra med ser jag gärna att ni hör av er direkt till mig tel +46 708 10 45 05 eller via mejl

Jag har skrivit om seminarier och kyrkans värdegrund. Nu tänkte vi mjukstarta nästa söndag, den 24 oktober, efter vår måltid då vår kyrkoherde Hans Rhodin kommer att tala kring de tio budorden. Håll alltid utkik på vår hemsida där vi lägger in de programpunkter som kommer.

Det var allt för den här gången. Hoppas att ni – som jag – njuter av det underbara höstvädret på Rivieran. Ibland känner jag mig riktigt priviligierad!

Katja Elväng

Kyrkorådets ordförande

​ ______________________________________________________________________

                                                                               La Napole 5 oktober 2021

Kära församlingsmedlemmar,

Här kommer en påminnelse om den extra kyrkostämman som hålls på Villa Ingeborg söndag 10 oktober kl. 13.30. 

På stämman ska församlingen dels säga sitt kring förslaget till nya stadgar, dels godkänna det avtal som utarbetats av kyrkorådet och Rivieraklubbens styrelse. Båda dessa dokument har sänts ut till samtliga medlemmar i församlingen, men skulle du/ni sakna något eller båda, går det bra att skriva mejl till nice@svenskakyrkan.se och be om kopior.

 Som vanligt har vi gudstjänst kl. 11.00 innan stämman och därefter äter vi en enkel lunchsmörgås. Vi beställer smörgåsarna från ett lokalt bageri och därför behöver vi en föranmälan. Den görs via denna LÄNK  eller ett sms till +33(0)6 30 68 94 83.  

Lunchen kostar 10 €, som betalas på plats. För den som önskar, går det naturligtvis bra att ansluta till lunchen även om man inte deltagit i mässan. Observera att covidpass måste uppvisas alternativt ett nytaget PCR-test eller gentest enligt de regler som står på vår hemsida.

 Sist men inte minst: Kyrkorådet har förstått att många, både medlemmar och andra, har tagit illa vid sig av tämligen ofta återkommande angrepp på enskilda personer inom församlingen, och obefogad kritik mot vår samarbetspartner Rivieraklubben. Det var också tydligt då vi hade besök av biskop emeritus Esbjörn Hagberg att det inte är till vår fördel att det under årens lopp varit mycket bråk i just vår utlandsförsamling. 

Det ska sägas att det i dag är ett ytterst litet fåtal personer som står för det oönskade beteendet, men tillsammans måste vi få det att upphöra. Det är helt oförenligt med en kristen församlings etos att behandla medmänniskor illa! Därför är det kyrkorådets avsikt att snarast starta ett värdegrundsarbete inom församlingen med utgångspunkt i Svenska kyrkans värdegrund. 

 Under arbetet med församlingens stadgar kom några medlemmar med förslaget att det ska vara möjligt att utesluta en medlem som aktivt motarbetar församlingen och kyrkorådet eller på annat sätt visar ett oacceptabelt beteende gentemot sina medmänniskor. En sådan klausul är inte möjlig av flera skäl, viktigast är att kyrkoordningen inte tillåter det.  

Vår församling ska vara en öppen, inkluderande församling som värnar om alla och där alla är välkomna.

Katja Elväng

Kyrkorådets ordförande         

_______________________________________________________________________                                   

                                                                          Cagnes-sur-Mer 15 september 2021

 Kära församlingsmedlemmar, 

Nu på söndag den 19 september besöker biskop emeritus Esbjörn Hagberg vår församling. Vi kommer då att fira högmässa och biskopen predikar. Vid mässan officierar också Lennart Adler och jag. Därefter deltar biskopen i vår söndagslunch. Vi hoppas att du och din familj samt dina vänner också vill komma och dela den här söndagen med oss. Om du vill ha lunch så behöver vi en anmälan. Den görs enklast via formuläret som du kommer till här

Biskop Esbjörn är utsänd av SKUT för att besöka de två församlingarna i Frankrike. Just nu är han i Paris och i morgon, torsdag den 16 september, kommer han hit ner till Cagnes-sur-Mer. Hans uppdrag är att träffa församlingarna, samtala med kyrkorådet, träffa församlingsmedlemmar samt att utifrån dessa möten, utvärdera vår pastorala verksamhet.

Vad betyder det? Jo, som församling ska vi ha gudstjänster regelbundet, vi ska utöva diakoni och ägna viss tid åt undervisning och mission. Utifrån dessa fyra punkter blir vi bedömda. Skulle det visa sig att tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på att ordna vinprovningar, artistuppträdanden och andra trevligheter för svenskar här nere, utan att locka så många kyrkobesökare, skulle vi kanske ligga lite skrynkligt till. Nu är det ju inte så. Som tur är har vi många besökare till gudstjänsterna och det där andra ordnas främst av Rivieraklubben.

Covidpass - vad gäller för kyrkan?

När vi firar gudstjänst behövs inget covidpass men eftersom vi är klassade som ERP (Etablissement Reçevant du Public) är covidpass nödvändigt i våra lokaler. Självklart får man också komma med ett aktuellt PCR-test, ej äldre än 72 timmar, eller intyg om genomliden covidsjukdom.

 Vi har också kommit överens med Rivieraklubben om att samma regler ska gälla för både församlingen och klubben i våra gemensamma lokaler. 

Varmt välkomna på söndag!

Hans Rhodin

Kyrkoherde

 _______________________________________________________________________

 

 

 

 

Kyrkorådets information inför kyrkostämman söndagen den 14 november 2021

 Kyrkostämman i april beslöt att höstens stämma skulle hållas söndagen den 14 november 2021.

Kyrkorådet har den 9 september kallat till extra kyrkostämma den 10 oktober 2021 för att fatta beslut om bland annat ändrade stadgar för församlingen.

 Om den extra kyrkostämman beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag till ändrade stadgar kommer någon ordinarie kyrkostämma ej att hållas i november. Om den extra kyrkostämman däremot beslutar att ej antaga de föreslagna stadgeändringarna kommer nuvarande stadgar alltjämt att gälla, vilket innebär att stämman den 14 november 2021 skall hållas.

 Sista dag för inlämnande av motioner till den eventuella kyrkostämman den 14 november är torsdagen den 30 september 2021, 45 dagar före stämman enligt stadgarna. Motioner kan lämnas till kyrkans kansli på Villa Ingeborg eller skickas per post under adress:

 L’Eglise Suédoise sur la Côte d’Azur

40, avenue de Verdun

08600 Cagnes-sur-Mer 

eller till följande e-postadress: nice@svenskakyrkan.se

Cagnes-sur-Mer den 13 september 2021

Kyrkorådet

________________________________________________________________________

Hälsning från kyrkorådet och dess ordförande Katja Elväng den 30 augusti

Kära församlingsmedlemmar,

Så har vi haft ytterligare ett kyrkoråd per Zoom, tisdagen den 10 augusti, alla närvarande.

På dagordningen stod slutjustering av vårt långsiktiga avtal med Rivieraklubben. Kyrkorådet hade beställt en juridisk genomgång av avtalet från fransk jurist, specialiserad på föreningar och de lagar som styr oss och klubben. Här fick kyrkorådet en försäkran om att avtalet inte innehåller någonting som strider mot fransk lag. 

Den punkt på dagordningen som tog mest tid var frågan som kommit upp under arbetet med ändrade stadgar. Vi har från några håll fått propåer om att vi borde ha en möjlighet att utesluta medlem som uppenbart motarbetar kyrkorådet och församlingens intressen.

Senast våra stadgar ändrades var år 2015. Då lades en uteslutningsklausul in i förslaget. Efter invändning från en medlem tillstyrkte kyrkorådet i yttrande över invändningen att klausulen om uteslutningen skulle utgå. Så blev också stämmans beslut.

Denna gång har vi varit noggranna med att ta reda på vad både SKUT och vår egen biskop Thomas säger om en dylik klausul. Från båda kommer ett klart besked att man inte anser att en uteslutningsklausul hör hemma i församlingens stadgar. Dessutom finns ett beslut från kyrkostyrelsen med bestämmelser om församlingsordning i utlandsförsamlingar och den säger att vi inte har rätt att utesluta en person som är medlem av Svenska kyrkan ur vår församling.

Kyrkorådet har behandlat frågan och enhälligt beslutat att förslaget till ändrade stadgar inte skall innehålla någon klausul om uteslutning. Frågan kommer därför inte att lyftas vid extrastämman. 

Roligare att rapportera är att vi nu tillsammans med Rivieraklubben planerar ett större öppningsarrangemang i slutet av september. Då ska vi ha en gemensam Villa Ingeborg-dag med mat och dryck. Antikexperten Peder Lamm kommer att kåsera kring föremål vi alla har möjlighet att få bidra med, och till slut blir det auktion på konstverk som skänkts till vår fina villa de senaste åren. Hela nettot av dagen går till Villa Ingeborg så notera den 25 september. Särskild inbjudan kommer.

Den 5 september öppnar vi kapellet igen och firar vår första gudstjänst efter sommarlovet. Då är Georgy Terekhov också tillbaka som vår organist och körledare, han stannar hos oss i församlingen till sommaren 2022. Han vill gärna få ihop kören igen så att vi kan fira Lucia och jul med mycket musik. 

Glöm inte årets kyrkoval den 19 september. 

Kyrkorådet​

________________________________________________________________________

Medlems- och  församlingsbrev från juli 2021 och framåt hittar du här 

Foto: Mateus Campos on Unsplash