lotter
Foto: Pixabay

LOTTERIVINSTLISTA

Julbasaren 2018

Ett särskilt tack...

SVENSKA KYRKANS JULLOTTERI VINSTLISTA 
klicka på länken här ovan

STORA LOTTERIET 2018

DET STORA LOTTERIET SOM HÖLLS I SAMBAND MED VÅR JULBASAR ÄR AVSLUTAD. VI SÅLDE ETT STORT ANTAL LOTTER OCH TACKAR ALLA SOM KÖPTE. INKOMSTERNA FRÅN JULBASAREN BIDRAR I HÖGSTSA GRAD TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA VÅR VERKSAMHET.

MÅNGA HÄMTADE UT SINA LOTTERIVINSTER DIREKT EFTER DRAGNINGEN, MEN MÅNGA VINSTER LIGGER KVAR.

OUTTAGNA VINSTER HAR FÖLJANDE LOTTNUMMER;

0014, 0031, 0049, 0053, 0086, 0089, 0090, 0098, 0101, 0124, 0177, 0181, 0279, 0309, 0346, 0381, 0348, 0385, 0398, 0400, 0434, 0486, 0502, 0537, 0542, 0548, 0610, 0649, 0660, 0662, 1505, 1510, 1535, 1537, 1744, 1785, 1791, 1804, 1821, 1871, 1872, 1874, 1903, 1920, 1936, 1990, 2059, 2061, 2088.

VINSTERNA FINNS ATT HÄMTA I VILLA INGEBORG. RING ELLER MAILA GÄRNA INNAN NI KOMMER FÖR ATT VARA SÄKRA PÅ ATT TRÄFFA OSCAR SOM HAR HAND OM UTDELANDET AV VINSTERNA.

EFTER SEX MÅNADER MÅSTE LOTTERISTYRELSEN ANTINGEN AVYTTRA KVARVARANDE VINSTER ELLER RECIRKULERA DE SOM LÄMPAR SIG VID NÄSTA JULBASAR.

Tack för hjälpen

George Richardson, tel 09 82 57 36 37

Villa Ingeborg, tel 04 93 20 40 64