Kyrkoråd

Katja Elväng

Katja Elväng

Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco

Ordförande i kyrkorådet

Mer om Katja Elväng

Vår familj har haft ett semesterboende här sedan 1989 och vi har varit permanentboende i La Napoule i åtta år. Familjen nu är jag och make Göran, men vi har fem barn och tolv barnbarn så tidvis är huset fullt. Jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och tillbringade mina första 25 år som revisor och partner vid KPMG. Därefter har jag drivit ett par privata bolag; ett resebolag och ett skolbolag. Samtidigt har jag haft ett antal styrelseuppdrag; just nu lämnar jag Stiftelsen Stora Sköndal där jag verkat i direktionen i 11 år och jag sitter i Ersta Sköndal Bräcke högskolas styrelse sedan 2014.  Svenska Kyrkan i södra Frankrike och Monaco är viktig för oss svenskar och jag ser fram emot att för en tid få vara med och utveckla församlingsarbetet här nere. Mandat t.o.m. 2021.

Lennart Adler

Lennart Adler

Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco

Kyrkokassör, kyrkoherde vikarierande, 1:e vice ordförande

Mer om Lennart Adler

Medlem i kyrkorådet sedan 2016. Född och uppväxt i Stockholm. Började yrkeslivet som banktjänsteman, men övergick till teologi och prästvigdes 1980. Tjänstgjorde några år i Norrköping innan Småland och kyrkoherdetjänsten i Byarum (Vaggeryd) tog över. Efter 13 år där flyttade familjen till Hässelby, Stockholm, och var i tjänst där fram till pensionen 2015. Gift sedan 1977 med Eva och har två döttrar, Alexandra och Sofia. Sedan 2004 har vi en lägenhet i Frejus där vi tillbringar mycket av vår ledighet. Tycker om resor, litteratur och musik. Har vikarierat som präst i församlingen under somrarna flera år.

Hans Dirtoft

Hans Dirtoft

Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco

Sekreterare

Mer om Hans Dirtoft

Jag har varit bosatt i Frankrike och Cagnes-sur-Mer sedan 2007 tillsammans med min hustru Ann Mari. Under min tid i Cagnes har jag deltagit i såväl Kyrkans som Klubbens aktiviteter och verkat i olika funktioner och bland annat varit kassör för kyrkans jul- och påskmarknad samt skattmästare för Klubben. Med dessa erfarenheter har jag lärt mig att värdera samverkan mellan Kyrkan och Klubben för svenskarna på Rivieran. Jag är född 1942 och uppvuxen i Stockholm där jag avlade civ.ing-och civilekonom examen. Jag har arbetat inom svenskt näringsliv och bland annat som VD för ett par olika bolag. Familjen omfattar 5 barn och många barnbarn.

Christer Svensson

Christer Svensson

Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco

Kyrkorådsledamot

Mer om Christer Svensson

Mer om Christer Svensson: Civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Arbetat inom Volvo Lastvagnar i olika ansvarsområden; produktion, industriutveckling och ekonomi. Flyttade till Frankrike år 2007. Har varit medlem i kyrkorådet i 6 år och adjungerad i 4 år. Har under större tiden varit fastighetsansvarig och ordförande i basarkommitten. Bor i Cagnes sur Mer med min fru Birgitta, kyrkvärd nu och tidigare i Sverige.