Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hjälp och stöd

Vill du ha stöd i en svår situation, samtal, få besök när du är sjuk eller något annat? Hjälpande Hand är en stödgrupp som Svenska kyrkan och Rivieraklubben står bakom.Vi är till för dig!

Vill du ha stöd i en svår situation, samtala, sjukbesök eller något annat? Vi är till för dig!

Vi är en grupp som på frivillig basis vill hjälpa människor på Côte d'Azur och har alla en bred erfarenhet av att stödja människor i olika åldrar och situationer.

Hjälpande Hand är en stödgrupp som Svenska kyrkan och Rivieraklubben står bakom. Gruppen är religiöst och politiskt obunden och arbetar under helt konfidentiella former.

Kontakta:
Annelie Kallenius  i Mandelieu                 06 74 45 86 27  annelie.kallenius@gmail.com