Gemensam information från vår församling och Rivieraklubben

Vi ville så gärna…..

Vi hade verkligen sett fram emot en gemensam Villa Ingeborg – dag. En dag där medlemmar i Rivieraklubben och Församlingen skulle träffas för att umgås, trivas och stärka gemenskapen. Vi hade också hoppats på att stärka kassan för att kunna fortsätta att underhålla fastigheten enligt den plan som vi arbetar med. Men – vi känner inte att det är ansvarsfullt just nu. Smittspridningen ökar i Frankrike. Alpes Maritimes är klassad som ”zone alerte renforcée” och i Nice är reglerna extra skärpta. Hela Var är just nu ”zone alerte”. Vi ville så gärna men vi har gemensamt beslutat att skjuta upp den här aktiviteten tills vi känner oss trygga. Det är tråkigt men nödvändigt.

Arbetet med att på ett bra sätt göra Villa Ingeborg till Svenskarnas Hus på Rivieran fortsätter givetvis ändå. Vi har köpt nya fina, funktionella och lättflyttade möbler till trädgården. Vilket lyft! Inne är väggarna målade och vi har med enkla medel snyggat till den gemensamma samlingslokalen. Under hösten testar vi också en ny organisation, som gör att vi kan arbeta mer rationellt i fastigheten.

Det mer långsiktiga arbetet kring ägarfrågan och fastighetens utvecklingsbehov fortsätter också. Dessvärre påverkas även den tidplanen av pandemin. Det är en hel del komplicerade frågor att hantera och vi jobbar på så snabbt vi kan. Vi kommer att återrapportera så snart vi har något att berätta.

Aktiviteterna i båda organisationerna påverkas i största allmänhet av den rådande situationen. Vi kan träffas, men inte alltför många varje gång. Söndagens gudstjänster hålls om möjligt utomhus men i händelse av regn får vi sitta 20 personer i kapellet. Klubben fortsätter att genomföra webbinarier. Programmet kan komma att förändras under hösten och vi ber er att kontrollera på respektive hemsida. Anmälan, som numera är obligatorisk, görs på Rivieraklubbens aktivitetsagenda. Man behöver inte anmäla deltagande i gudstjänst men om lunch önskas så vill vi ha en anmälan.

Vi har några konkreta projekt som skulle behöva påbörjas direkt och som vi hade tänkt att Villa Ingeborg-dagens intäkter skulle gå till. Nu håller vi tummarna för att kunna genomföra en lyckad och inkomstbringande julbasar. Vi kommer också att återkomma till er medlemmar och be om ekonomiskt stöd för att vår fina fastighet ska behålla sitt värde.

Det är ingen överdrift att säga att vi är rejält trötta på Covid-19, men vi försöker göra det bästa av situationen. Tänk att få vakna en morgon när allt är som vanligt igen. Alla längtar dit.

Varma hösthälsningar

Katja Elväng, för församlingen

Gunilla Forsmark Karlsson, för Rivieraklubben