Församlingsinstruktion

   
    
Alla församlingar i Svenska Kyrkan skall ha en församlingsinstruktion. Denna har till uppgift att dels beskriva förutsättningarna för verksamheten, dels vara något att hålla sig till för att ha kontinuitet och kvalitet i verksamheterna, dels formulera målsättningar för det som församlingen gör. Men det är inte ett måldokument. Vad som minst skall ingå i instruktionen finns formulerat i Svenska kyrkans regelsamling: "Kyrkoordningen",
vilken skall styra upp de olika församlingarna så att det finns en överensstämmelse inom hela samfundet beträffande lära och praxis.

Församlingsinstruktionen godkändes av Domkapitlet i Visby den 19/5-2010

Godkänd församlingsinstruktion - pdf format