Förnyelse av vigsellöften

- ett sätt att åter få bekräfta sin kärlek till varandra

Skälen till att förnya löftena kan vara flera. Vissa par vill visa att de inte tar varandra för givet. De får chansen att påminna sig själva och varandra om vad det är man älskar och uppskattar hos den andra parten. Andra känner att åren i äktenskapet har inneburit stora förändringar och kanske även stora påfrestningar av olika slag.

Båda har utvecklats, mognat och förändrats under åren som gått. Då blir förnyelsen av löftena ett sätt att tala om att man älskar den person partnern har blivit och inte bara den han eller hon var när man gifte sig.

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er.

Innan cermonin träffar man prästen för ett längre samtal, som berör det gemensamma livet man har, har haft och kommer att ha tillsammans. 

Några tips: 

  • Skriv egna löftesord till varandra
  • Läs era löften själva till varandra i cermonin
  • Har ni större barn, låt de vara aktiva i cermonin så de också får uttrycka sin kärlek
  • Välj personlig musik som ni uppskattar tillsammans
  • HUR GÅR VI VIDARE
  • Hur det går till?

Ceremonin ser i vanliga fall ut i princip som den vanliga vigseln men kan också utformas helt individuellt. Om cermonin äger rum  i kyrkan ingår både orgelmusik, psalm- och solosång om man så önskar det.

Boka tid

Eftersom tidsåtgången för Förnyelse av Vigsellöften är den samma som för en vigsel så behöver man boka tid i förväg. Däremot behöver man inga papper från Skatteverket eller sin Hemförsamling. Bokningen görs genom vår vigselsajt; Klicka här!

Kostnaden är den samma som för vigsel.