Föredrag på Villa Ingeborg - Margareta Raab

Fredag 23 oktober kl.14:00

Margareta Raab kommer att hålla föredrag i Villa Ingeborg fredag 23 oktober kl.14:00. Tema: Min musik- från Gregorius till Læstadius. Musik inslag.

Kaffe serveras. Vi försöker vara utomhus.