lotter
Foto: Pixabay

Ett särskilt tack...

Vi vill rikta ett särskilt varmt tack till de många som skänte priser till årets jullotteri. Utan er generositet hade vi inget lotteri - och utan lotteri forlorar vi både spänning och en betydande intäkt. Vi uppskattar er delaktighet i årets mycket lyckade Julbasar!

Christina Knall
Banque Populaire
Lotteristyrelsen
Cabinet Laty
SE Banken Luxembourg
Domaine Rabiega
Dr Lucenic
Blue Coast Brewery
Restaurant Le Clos St Pierre, le Rouret
Stadsbudskontoret
Riviera Holidays- Nice
M & K Gårdmo
Restaurant Fjord
Lena Rittstam
Birgitta Lundborg
U-B Persson/Rydebäck
Massena Immobilier
P O Almqvist
Chrisel Coiffeur
Restaurant Le Jimmy's
Terraio
N Maldonado
Svensk Damtidning
Melvita Nature Shop
Restaurant Le Tilleul
Bistro St Pierre, le Rouret
Nykredit Bank
Restaurant le Cagnard