En hälsning från församlingen och klubben.

Livet har för oss alla förändrats, i alla fall det dagliga livet.

Livet har för oss alla förändrats, i alla fall det dagliga livet. Gunilla bor i Antibes, Katja i La Napoule och övervakningen av oss skiljer sig åt. I Antibes använder man nu drönare som talar till olydiga invånare, i La Napoule är det lugnt, en och annan polis är ute och frågar vad man har för sig. Vi båda och våra respektive har i alla fall beslutat oss för att det regelverk som satts upp följer vi. Det betyder inget fysiskt umgänge med andra, men vi försöker vara kreativa och umgås via FaceTime och Skype istället. Det går att ta en förmiddagsfika eller fredagsdrink virtuellt. Just nu är det ” Gilla läget” som gäller. (Längst ner på sidan hittar du det nya intyget att ta med om du måste gå ut som gäller från den 25 mars, samt en översättning av detta.)

Vi tror i alla fall på ett liv efter detta och tillsammans med våra respektive styrelser, fortsätter vi att arbeta med det som är möjligt. Arbetet inom ett antal områden är framåtriktat och gäller i första hand den gemensamma framtiden i Villa Ingeborg. Båda organisationerna har kommunicerat att Villa Ingeborg är och ska förbli ”Svenskarnas hus på Rivieran”. Målet är att Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Rivieraklubben ska kunna äga Villa Ingeborg gemensamt i enlighet med Ingeborg Stilles vilja. Vi arbetar nu tillsammans för att hitta en bra lösning.

Vi informerar här om hur vi just nu arbetar, med tiden kommer säkert fler personer bli involverade.

Styrgrupp:
Katja Elväng, Gunilla Forsmark Karlsson, Palle Juel och Göran Fredriksson 
Leder projektet och förankrar i respektive styrelse.

Fastighetsgrupp:
Katja Elväng, Gunilla Forsmark Karlsson, Göran Fredriksson, Christer Svensson och Lars Rejler
Tar fram förslag när det gäller revision och utveckling av fastigheten.

Ägargrupp: 
Katja Elväng, Gunilla Forsmark Karlsson, Palle Juel och Therese Rehnvall
Arbetar fram förslag på vilka tänkta ägarmöjligheter som är önskvärda och realistiska.

Samråd: 
Katja Elväng, Gunilla Forsmark Karlsson, Richard Aspegren och Kerstin Snellen
Hanterar ”vardagsfrågor” som organisationen i fastigheten och gemensamma regler. Tar också fram verksamhetens krav på Villa Ingeborg, för respektive organisation och gemensamt, som ligger till grund för arbetet i fastighetsgruppen.

Fastighetsråd:
Christer Svensson, Göran Fredriksson, Richard Aspegren och Kerstin Snellen 
Hanterar underhåll och skötsel av fastigheten och beslutar om mindre investeringar.

Vi arbetar bra tillsammans, men det finns ett antal utmaningar som vi måste hantera. Numera handlar det mer om juridik och pengar. Den goda viljan finns. Så snart vi har något konkret att berätta så återkommer vi med mer information.

I dessa tider vill vi också lyfta fram att vi hjälper varandra som organisationer på olika sätt och samarbetar när det gäller att stötta och informera våra medlemmar. Ett konkret arbete pågår inom det som vi kallar ”Hjälpande hand i Coronatider”. Det är en gemensam insats för att hjälpa äldre och behövande svenskar att handla mat och medicin. I dagsläget är det närmare 30 personer längs kusten som hjälper till. Hör gärna av dig om du också vill bidra och naturligtvis hör av dig om du får problem som blir akuta.

Vi försöker också att vara lyhörda för de svenskar som känner oro och behöver prata med någon. Det är många som hör av sig till både kyrkan och klubben och vi gör vårt bästa för att stötta så långt vi kan.

Det är många svenskar som valt att lämna området av olika skäl. Vi vill därför berätta att kyrkorådet och Rivieraklubbens styrelse är kvar här nere. Trots att avståndet till nära och kära just nu känns lite extra långt har vi det bra där vi är. Och även om vi verkar ”hemifrån” så är vi i närheten och kan ta ansvar. Tillsammans ska vi ta oss igenom det här och snart kunna träffas igen.
 
Varma hälsningar och var rädda om er
 
Katja Elväng                                                              Gunilla Forsmark Karlsson
Ordförande Kyrkorådet                                            Ordförande Rivieraklubben

                                                                                
Intyg att fylla i och ta med om du måste gå ut