Brev från Kyrkorådsordförande.

Tack, Tack, Tack.

Det finns mycket att tacka för i dessa tider.

Först tack till alla ni som ställde upp och medverkade till att vår Kyrkostämma blev så konstruktiv och positiv. Under informationspunkten efter Kyrkostämman så tog jag upp de frågor som jag fått med anledning av förhandlingarna mellan Klubben och Kyrkan. Det förefaller att få församlingsmedlemmar känner till att arvet efter Ingeborg Stille, Stillegården, överlämnades till Svenska Kyrkan, Sverige. Därefter lämnade Svenska Kyrkan vidare Stillegården till vår församling.

Vidare ett stort tack till alla ni som lägger ner så mycket tid och energi på att göra vår Julbasar till ett så stort och glädjefyllt arrangemang. Julbasaren är Rivierans största arrangemang för oss svenskar, tror jag. För vår Kyrka är julbasaren mycket väsentlig ur många synpunkter. Basarer är en aktivitets form som definitivt är helt i linje med vad som accepteras av fransk lagstiftning för oss som Kyrka. Här kan det vara på sin plats att nämna att vår förhandlingsgrupp, Kyrka och Klubb, fungerar mycket bra, vi har svåra frågor att lösa så det får ta sin tid.

För vår franska församling går verksamhetsåret mot sitt slut. Helena Berglund och Kersti Lindbom lämnar kyrkorådet med utgången av detta år, stort tack för allt engagemang för Kyrkan under många år.

Kyrkoåret börjar med advent, tack Richard, Marie för det gångna kyrkoåret, så många minnesvärda och lyckliga stunder vi fått uppleva tack vare Er. Givetvis tack också till våra volontärer, Liselott och Oskar.

Till sist, detta var mitt sista brev till Er, tack för förtroendet, det har varit två intensiva, arbetskrävande och berikande år med vår Svenska Kyrka på Rivieran.

God Jul och Gott Nytt År till Er alla.

Christer