Vigsel

Vigsel/bröllop i Sandby, Revinge och Hardeberga

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva.

Där kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet 
är en Guds gåva De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga 
vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften till varandra, bönen över 
ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, 
psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Det finns möjlighet för dem som önskar att få ”välsignelse över borgerligt 
ingånget äktenskap”.

Så går det till att vigas i kyrkan

Om man vill gifta sig i kyrkan ska man anmäla det till pastorsexpeditionen 
som ansvarar för bokningar av präst och kyrka. Sedan träffas paret och 
vigselprästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom 
vigselgudstjänsten.

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till 
viss del anpassa den efter sina önskemål. Ofta kan man påverka både 
valet av psalmer, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt få 
formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande 
innehåller avsikten att ”älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer 
dem åt".

Vigsel för par av samma kön

Från och med 1 november 2009 kan par av samma kön vigas i Svenska kyrkan. 
Vigselritualet ser i princip likadant ut som för par av olika kön, 
men med några få ändringar. Istället för ”man och hustru” används 
genomgående begreppet ”äkta makar”.

Kostnader

Att vigas i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan. Samtliga 
församlingar inom Svenska kyrkan tillämpar ett clearingsystem där
hemförsamlingen står för kostnaden om man gifter sig i en annan 
församlings kyrka.

Begäran om lysning

Man begär om lysning på pastorsexpeditionen. Det går till så att man vid 
söndagens gudstjänst nämner namnen på dem som skall gifta sig och ber
för dem. Lysning är numera inte särskilt vanligt.

Allmän information om vigsel/bröllop i Svenska kyrkan hittar du här.

 

Bokning av vigsel

Bokning görs enklast genom personlig kontakt med expeditionen.
Tel 046-50250.

Musik vid vigsel

Musik vid vigsel

Tala gärna med musikerna i vår församling. Vad man väljer är tycke och smak. Det är inte alltid som bröllopsiterna ger särskilt bra förslag på musik vid vigsel. Väljer man vigsel i kyrka är det kanske lämpigt att välja musik som har sin förankring i  en kyrklig handling. Väljer du en sångsolist är det oftast bäst att solisten har egen ackompanjatör. Välj gärna proffs som ger det absolut bästa för er och era gäster.
Här hittar du några tips om psalmer, musik och texter. Noterna kan du köpa här: kyrkomusik.se