Att vara medlem i Svenska kyrkan

Att välja att vara medlem i Svenska Kyrkan är att vara en viktig del i ett stort sammanhang, ett sammanhang som både är globalt och som har djupa historiska rötter.

Det är att sträcka ut en hand till andra och att vara delaktig i att bygga en plats som är öppen för alla, en plats för sökande, tvivel och tro, en plats för vila och andlig växt.

Genom att betala din kyrkoavgift ger du ditt stöd till bland annat:

•   ett socialt arbete bland fattiga och utsatta både i Sverige och i världen, besök hos gamla och ensamma, stöd till aidssjuka, stöd till kränkta kvinnor och föräldralösa barn i u-länder, arbete för fred och rättvisa, m.m.

•   ett engagemang för flyktingar och invandrare, för minoriteter och utsatta människor som saknar 
röst i vårt samhälle

•   ett livgivande gudstjänstliv för andlig växt och mognad, för glädje och tröst

•   en särskild omsorg om barn och unga genom närvaro på skolor, genom att vara lyhörd medvandrare i deras situation på deras villkor

•   att bevara kyrkobyggnaderna för stillhet, gudstjänster, musikevenemang och som ett tecken på samhörighet med tidigare generationer

•   att bevara kyrkans närvaro på sjukhusen, på fängelser, i härbärgen, inom familjerådgivningen, i soppköken, etc.

Du och Svenska kyrkans övriga 6 miljoner medlemmar gör att allt detta och mycket mer kan fortsätta. Tillsammans gör vi det möjligt att föra berättelsen om Jesus från Nasaret vidare och att sprida hans kärleksbudskap som en motvikt i den oroliga värld vi lever i.

Kyrkoavgiften

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Största delen går till din lokala församling. Läs mer om kyrkoavgiften.

Ladda ner blanketten för inträde i Svenska kyrkan. Skicka den sen till Södra Sandby församling. Vi kommer sedan att höra av oss till dig.