Stödgruppen för Act Svenska kyrkan

Sedan många år tillbaka stödjer Södra Sandby församling Act Svenska kyrkan.

I "Internationella Gruppen i Södra Sandby församling", f.d. Biståndsgruppen samlas människor som kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. Genom olika arrangemang lyfter vi fram Act Svenska kyrkans arbete och samlar in pengar för att stödja detta viktiga arbete.

Vill du vara med? Kontakta Michael Peters.

Läs mer om Act Svenska kyrkan.

Michael  Peters

Michael Peters

Södra Sandby församling

Präst

Act Svenska kyrkan och Coronakrisen

När coronaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Redan idag kan infektioner som i Sverige passerar som vanlig förkylning vara dödliga för barn i ett flyktingläger. Därför måste livsviktigt stöd upprätthållas även när många länder brottas med egna utmaningar. Medmänsklighet är viktigare än någonsin.

https://www.svenskakyrkan.se/act/kriser-drabbar-redan-utsatta