Foto: Nils Rosberg

Leva vidaregrupp i Södra Sandby församling

Att förlora sin livskamrat är en omvälvande händelse, som förändrar livet för alltid. Många upplever att smärtan och sorgen kommer och går i vågor. En del tycker att den svåraste tiden kommer efter begravningen.

Varje människas sorg är unik och alla har rätt till sin egen sorg. Många gånger kan det hjälpa att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation.

Församlingen inbjuder dig till en samtalsgrupp som träffas två timmar per gång. 

Under dessa samtal följer vi varandra en bit på livsvägen. Allt som sägs i gruppen stannar mellan oss. Det blir fika varje gång.

Sjukhuskyrkan 

Sjukhuskyrkan i Lund erbjuder samtalsgrupper för dig som är förälder och mist ditt vuxna eller ditt nyfödda barn.

Du är välkommen att anmäla dig när som helst under året och en ny grupp startas när det finns minst fyra deltagare.

Träffarna äger rum i Sjukhuskyrkans lokaler.
För mer information kontakta:
Ingela Roxström, diakon i sjukhuskyrka,
046-71 88 27 ingela.roxstrom@svenskakyrkan.se

Studentprästerna

Studentprästerna i Lund finns för dig som är ung och har förlorat någon i din närhet.  
För mer information kontakta:
046-71 87 35 studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se

 

 

Se en film av någon som har varit med i en Leva vidaregrupp!

Agneta  Ljungberg

Agneta Ljungberg

Södra Sandby församling

Diakon

Michael  Peters

Michael Peters

Södra Sandby församling

Präst