Samtalsgrupper

I församlingen finns det samtalsgrupper med olika inriktningar och ämnen att fördjupa sig i.

Samtalsgrupp ”Mot alla odds”
Under sex tisdagskvällar kl. 18.30-20.00 samtalar om vi om Stefan Edmans bok ”Mot alla odds”.
Författaren tar upp frågor som ” Gud och ondskan”, Hur hanterar vi klimatångesten?” och ”Går naturvetenskap ihop med tro och religion?”

Datum för träffarna är: 7 september, 21 september, 5 oktober, 12 oktober, 26 oktober, 9 november. Vi är i stora salen i församlingshemmet i Södra Sandby. 

Samtalsledare är präst Sara Svensson.
Vid varje träff fikar vi tillsammans och vi avslutar med andakt.
Anmälan görs till Sara. Sista anmälningsdag är 12 september. Max 10 personer.

Var fjärde vecka, tisdagar kl. 14.00-15.30, träffas män för samtal
tillsammans med prästen Michael. Gruppens deltagare har i stor omfattning möjlighet att påverka träffarna.
Datum för träffarna: 14 september, 12 oktober, 16 november, 14 december. 
De första gångerna är vi ute i tältet på framsidan av församlingshemmet.
Max 10 personer. Kontakt: Michael Peters. 

  

 

 

Charlotte  Vettlevik

Charlotte Vettlevik

Södra Sandby församling

Präst

Michael  Peters

Michael Peters

Södra Sandby församling

Präst

Sara Svensson

Sara Svensson

Södra Sandby församling

Präst