Reflektion och rörelse - en annorlunda mässa

En enkel gudstjänst med bönen i centrum.

En enkel gudstjänst med bönen i centrum. Olika bönestationer ger möjlighet till rörelse i kyrkorummet under nattvarden t.ex. skriva en bön, tända ett ljus, be med hjälp av pärlorna som vi sedan lyfter fram i vår förbön. 

Mässan är för alla som vill ha en gudstjänst med delvis annorlunda stil. Våra konfirmander och ungdomar är särskilt inbjudna, men alla är naturligtvis välkomna oavsett ålder. 

Efter mässan blir det enkel fika i kyrkan.