Orglar

Här kan du läsa om orglarna i församlingens kyrkor.

Orgeln i Södra Sandby kyrka 
på västra läktaren kom till 1752. 1875 byggde Rasmus Nilsson från Lund en orgel som vi antar är kyrkans första orgel. Fasaden ritades av den kände arkitekten Helgo Zetterwall. Orgelverket restaurerades flera gånger nämligen åren 1899, 1911 och 1930. Det sistnämnda året utfördes restaureringen av orgelbyggare A. Mårtensson från Lund. År 1943 insattes ett nytt orgelverk av samma firma. 1951 renoverades, ombyggdes och 
omintonerades orgeln av Nils Hammarberg från Göteborg. 
Orgeln var byggd med rörpneumatiskt system och slejflådor. 
År 2002 har orgeln renoverats och kompletterats med digital 
teknik. En del pipmaterial samt fasad stammar från Rasmus 
Nilssons orgel, 1875.

Manual I 
Principal 8’ Basen av koppar 1951, fasadens mittfält och diskant 1875
Rörflöjt 8’ Basen av fur, resten av tenn från 1875 uppskärningen sänkt genom pålödning på överlabiet 1951
Oktava 4’ från 1951
Gedacktflöjt 4’ Delvis från 1875, uppskärningen sänkt genom pålödning på överlabiet 1951
Oktava 2’ 1951
Mixtur 4 chor 1951

Manual II (Svällverk)
Gedakt 8’ Basen av fur 1943, diskanten från 1875?
Principal 4’ Basen av zink? Möjligen kapad stråkstämma från 1943
Flöjt 4’ 1875, uppskärningen sänkt genom pålödning på överlabiet 1951
Oktava 1’ 1951
Sesquialtera 2 chor 1943

Pedal
Subbas 16’ Fur från 1943
Oktava 8’ Zink 1943
Koralbas 4’ Zink 1943
Koppel
I/P, II/P, II/I, II16’/I, 
Orgeln är renoverad 2002 och pneumatiken är ersatt av elektrisk 
regering. Arbetet har utförts av Lindegrens Orgelbyggeri. Orgeln 
spelas nu från ett nytt flyttbart spelbord placerat nere i kyrkan. 
Instrumentet har kompletterats med digitala stämmor. Leverantör 
av spelbord och digital teknik är det amerikanska bolaget Allen Organ. 
Den gamla orgeln spelas nu från detta spelbord. De nedanstående 
stämmorna är digitala och kan spelas i kombination med 
den gamla orgelns stämmor.

Den digitala dispositionen

Manual I (Huvudverk)  
Violone 16’
Principal 8’ 
Flute Harmonique 8’
Viola 8’ (Sw)
Flute Celeste II 8’ (Sw)
Oktava 4’ 
Spetsflöjt 4’ 
Oktava 2’
Mixtur IV
Cymbel III
Krummhorn 8
Trumpet 8’
Tremulant

Manual II Svällverk
Lieblich Gedackt 16’ 
Viola Pomposa 8’ 
Bourdon 8’ 
Viola Celeste 8’ 
Flute Celeste 8’
Principal 4’ 
Traversföjt 4’
Nazard 2 2/3’
Piccolo 2’
Tierce 1 1/3’ 
Fourniture IV
Fagott 16’
Trompette 8’ 
Oboe 8’
Festival Trumpet 8’
Tremulant
Pedal
Contre Violone 32’
Bourdon 16’
Principal 16’
Lieblich Ged. 16’
Oktava 8’
Flöjt 8’
Koralbas 4’
Posaune 16’
Tromba 8’ 
Clairon 4’
 
Orgeln i Hardeberga kyrka
Manual 1
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Blockflöjt 2'
Scharf II

Manual 2
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Kvint 2 2/3'
Ters 1 3/5'
Nasat 1 1/3'
Tremumlant

Pedal
Subbas 16'
Gedacktflöjt 8'
Kvintadena 4'

Koppel
II/I I/ped II/ped


Orgeln i Revinge kyrka
Byggd av Mårtenssons orgelfabrik 1992

Manual
Borduna 16' 
Rörflöjt 8'
Ged.flöjt 4'
Principal 4'
Blockflöjt 2'
Kvint 1 1/3'
Sesquialtera 2ch
Pedal
Borduna 16’
Man/ped koppel 
Orgeln är försedd med delade register