Öppna timmar

För dig som är föräldraledig, en mötesplats där vi leker, pysslar, pratar, sjunger och mycket mer.

Höstterminen 2021 startar vecka vecka 35. 
En möjlighet att träffa andra i samma situation, leka, fika, samtala, sjunga, pyssla m.m. Fika till självkostnadspris.

Öppna timmar i församlingshemmet i Södra Sandby
Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9.00-12.00. 

Tisdagar jämna veckor finns det pyssel framme och tisdagar udda veckor är det sångstund ca 10.15. 

(Torsdagsträffarna är utan ledare.)

Ledare är Cecilia.
Adress: Flyingevägen 12, Södra Sandby

Öppna timmar  i Revinge   
Måndagar, ojämna veckor, kl. 10.15-12.00.
Vi börjar med sångstund i Revinge kyrka 10.15, därefter går vi över till församlingshuset för fika, lek och gemenskap.

Ledare är Sara Svensson.

 

 

 

 

  
Cecilia  Björkman

Cecilia Björkman

Södra Sandby församling

Barnledare

Sara Svensson

Sara Svensson

Södra Sandby församling

Präst