Om Kyrkogårdsförvaltningen

Södra Sandby Församling består av tre kyrkor med tillhörande kyrkogårdar, i Södra Sandby, Revinge och Hardeberga. Kyrkogårdsförvaltningen sköter allt som rör begravning och urnsättning, samt vård av gravplatser och allmänna ytor.

Kartor över kyrkogårdarna hittar du här.