Nillaföreningen

Nillaföreningen är en ideell arbetsförening för kvinnor. Vi söker nu nya medlemmar!

Verksamheten pausar tillsvidare p.g.a. coronarestriktioner.

Vi träffas tredje tisdagen i månaden kl. 14.00-16.00 i församlingshemmet för gemenskap och samvaro. Kring kaffebordet finns möjlighet att handarbeta och ibland läser vi också en bok tillsammans.

Nillaföreningen driver ett fadderprojekt i Colombia och ansvarar för sommarkyrkan i Revinge och Sandby! 

För mer information får du gärna ringa Agneta Ljungberg. 

Varmt välkommen!

 

Agneta  Ljungberg

Agneta Ljungberg

Södra Sandby församling

Diakon